Каноницька громада
Рівненська область, Вараський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Положення про єдиний податок

 

Фото без опису

 

У К Р А Ї Н А

КАНОНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

VІІ ЧЕРГОВА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ № 171

 

06 липня 2021 року                                                                            с. Каноничі

 

Про затвердження Положення про єдиний податок

 

З метою встановлення на території Каноницької  сільської територіальної громади єдиного податку, керуючись  пунктом 24 частини першої статті 26, частиною першою статті 59, підпунктом 14 пункту 6¹ розділу V Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 12.3 статті 12, главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України, пунктом 19 частини 1 статті 64 Бюджетного кодексу України Каноницька сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Положення про єдиний податок (додається).
  2. Оприлюднити рішення на офіційному веб-сайті Каноницької сільської ради.
  3. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2022 року.

3. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально – економічного та культурного розвитку, гуманітарних питань та інвестицій.

 

 

 

Сільський голова                                                                Віктор СЕМЧУК

 

 

 

Додаток  до рішення  сільської  ради

06 липня 2021 року № 171

 

ПОЛОЖЕННЯ

                                              про єдиний податок

         Відповідно до вимог статті 12 Податкового кодексу України сільські, селищні, міські ради та ради об'єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад (далі – ради об'єднаних територіальних громад), в межах своїх повноважень приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів.

                                             1.Загальні положення

   Єдиний податок  встановлюється на підставі пункту 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 19 частини 1 статті 64 Бюджетного кодексу України, глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України.

   Копія прийнятого рішення про встановлення місцевих податків та зборів надсилається у десятиденний строк з дня оприлюднення до органу державної податкової служби, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів.

      Також із 1 січня 2021 року змінюються граничні розміри доходу для перебування ФОП на спрощеній системі оподаткування. Вони будуть встановлені не у фіксованій сумі, а виходячи з розмірів МЗП, установлених законом на 1 січня податкового (звітного) року (п. 291.4 ПКУ зі змінами, внесеними Законом № 1017).

                                                                              Граничний розмір доходу       

                     Показники                                  розміри МЗП              сума, грн

Єдиний податок для платників І групи                 167                        1002000,00

Єдиний податок для платників ІІ групи                834                        5004000,00               

Єдиний податок для платників ІІІ групи              1167                      7002000,00

                                          

 

                                             2. Платники податку

Суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 167 розмірів мінімальної  заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року ;

2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв: - не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб.

 3) третя група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 1167 розмірів заробітної плати;

4) четверта група - сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік  встановленої законом.

         Не можуть бути платниками єдиного податку першої - третьої груп:

суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), які здійснюють  діяльність з організації;

 фізичні особи - підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів;

 представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку; фізичні та юридичні особи - нерезиденти;

 суб'єкти господарювання, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

          Не можуть бути платниками єдиного податку четвертої групи:

 суб'єкти господарювання, у яких понад 50 відсотків доходу, отриманого від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки;

      Об'єктом оподаткування для платників єдиного податку четвертої групи є площа сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ), що перебуває у власності сільськогосподарського товаровиробника або надана йому у користування, у тому числі на умовах оренди.

                                     3. Ставки єдиного податку

   3.1 Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб,  у відсотках-встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, другої групи  (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1  у відсотках до доходу (відсоткові-січня податкового (звітного) року, третьої групи  ставки).

 3.2 Фіксовані ставки єдиного податку встановлено відповідно додатка , що є невід’ємною частиною цього Положення для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць.

3.3 Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі:

3.3.1 3 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з Податковим Кодексом;

3.3.2 5 відсотки доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

3.4 Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої - третьої групи (фізичні особи - підприємці) у розмірі 15 відсотків при умовах, викладених в підпункті 293.4 статті 293 Податкового Кодексу

 3.5 Ставки єдиного податку для платників третьої групи (юридичні особи) встановлюються у подвійному розмірі ставок, визначених пунктом 3.3 цього Положення:

до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цій главі;

до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

   У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.

    У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної або міської ради застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений цією статтею для відповідної групи таких платників єдиного податку.

      Для платників єдиного податку четвертої групи розмір ставок податку з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та становить (у відсотках бази оподаткування):

                                    4.Податковий (звітний) період

         Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп є календарний рік. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є календарний квартал.

      Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду. Попередній податковий (звітний) рік для новоутворених сільськогосподарських товаровиробників - період з дня державної реєстрації до 31 грудня того ж року. Податковий (звітний) період для сільськогосподарських товаровиробників, що ліквідуються, - період з початку року до їх фактичного припинення.

                

 

        5. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку

5.1 Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця. Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

5.2 Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої груп здійснюється контролюючими органами на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності.

5.3 Платники єдиного податку третьої групи сплачують єдиний податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

5.4 Сплата єдиного податку платниками першої - третьої груп здійснюється за місцем податкової адреси.

 5.5 Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

5.6 Платники єдиного податку четвертої групи:

5.5.1 самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням платника податку та місцем розташування земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу;

5.5.2 сплачують податок щоквартально протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, у таких розмірах: у I кварталі - 10 відсотків; у II кварталі - 10 відсотків; у III кварталі - 50 відсотків; у IV кварталі - 30 відсотків;

5.5.3 перераховують в установлений строк загальну суму коштів на відповідний рахунок місцевого бюджету за місцем розташування земельної ділянки.

      

 

   6. Ведення обліку і складення звітності платниками єдиного податку

6.1 Платники єдиного податку першої - третьої груп ведуть облік у порядку, визначеному підпунктами 296.1.1 - 296.1.3 Податкового Кодексу.

6.2 Платники єдиного податку першої та другої груп подають до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду, в якій відображаються обсяг отриманого доходу, щомісячні авансові внески.

 6.3 Платники єдиного податку третьої групи подають до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду.

6.4 Податкова декларація подається до контролюючого органу за місцем податкової адреси.

      7. Особливості нарахування, сплати та подання звітності з окремих   

                         податків і зборів платниками єдиного податку

7.1 Платники єдиного податку звільняються від обов'язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з таких податків і зборів:

7.1.1 податку на прибуток підприємств;

7.1.2 податку на доходи фізичних осіб у частині доходів (об'єкта оподаткування), що отримані в результаті господарської діяльності платника єдиного податку першої - третьої групи (фізичної особи) та оподатковані згідно з цією главою;

 7.1.3 податку на додану вартість з операцій з постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, крім податку на додану вартість, що сплачується фізичними особами та юридичними особами, які обрали ставку єдиного податку, визначену підпунктом 4.3.1 цього Положення, а також що сплачується платниками єдиного податку четвертої групи;

 7.1.4 податку на майно (в частині земельного податку), крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються платниками єдиного податку першої - третьої груп для провадження господарської діяльності та платниками єдиного податку четвертої групи для ведення сільськогосподарського товаровиробництва;

7.1.5 рентної плати за спеціальне використання води платниками єдиного податку четвертої групи.

7.2 Нарахування, сплата та подання звітності з податків і зборів інших, ніж зазначені у пункті 7.1 цього Положення, здійснюються платниками єдиного податку в порядку, розмірах та у строки, встановлені Податковим Кодексом. У разі ввезення товарів на митну територію України податки і збори та митні платежі сплачуються платником єдиного податку на загальних підставах відповідно до закону.

7.3 Платник єдиного податку виконує передбачені Податковим Кодексом функції податкового агента у разі нарахування (виплати, надання) оподатковуваних податком на доходи фізичних осіб доходів на користь фізичної особи, яка перебуває з ним у трудових або цивільно-правових відносинах.

8. Відповідальність платника єдиного податку Платники єдиного податку несуть відповідальність відповідно до Податкового Кодексу за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій.

9. Контроль за правильністю обчислення та своєчасністю сплати єдиного податку здійснюється контролюючими органами.

 

 

 

Секретар сільської  ради                                             Олексій ХРИСТЯНОВИЧ

 

Оприлюднено 06.07.2021 року

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь