Каноницька громада
Рівненська область, Вараський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Порядок створення патронатної сім'ї

ПОРЯДОК
створення та діяльності сім’ї патронатного вихователя, влаштування, перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя

1. Цей Порядок визначає механізм запровадження та організації функціонування сім’ї патронатного вихователя, надання послуги патронату над дитиною, яка перебуває у складних життєвих обставинах, здійснення заходів щодо її захисту та забезпечення права на догляд, виховання в безпечному та сприятливому сімейному середовищі.

Патронат над дитиною згідно із статтею 252 Сімейного кодексу України це тимчасовий догляд, виховання та реабілітація дитини в сім’ї патронатного вихователя на період подолання дитиною, її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин.

Метою патронату над дитиною є забезпечення захисту прав дитини, яка через складні життєві обставини тимчасово не може проживати разом з батьками/законними представниками, надання їй та її сім’ї послуг, спрямованих на реінтеграцію дитини у сім’ю або надання дитині відповідного статусу для прийняття подальших рішень з урахуванням найкращих інтересів дитини щодо забезпечення її права на виховання в сім’ї або в умовах, максимально наближених до сімейних.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Сімейному кодексі України, Законах України “Про охорону дитинства”“Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”“Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей”“Про соціальні послуги”“Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю”“Про запобігання та протидію домашньому насильству”“Про місцеве самоврядування в Україні”.

3. Служба у справах дітей районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення), сільської, селищної ради (далі - служба) щороку на підставі аналізу випадків та причин потрапляння дітей у складні життєві обставини відповідно до пункту 13 Порядку організації надання соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 р. № 587 “Про організацію надання соціальних послуг” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 57, ст. 1781), визначає потребу територіальної громади у запровадженні послуги патронату над дитиною з визначенням кількості патронатних сімей та надає пропозиції структурним підрозділам з питань соціального захисту населення районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення), сільських, селищних рад (далі - структурний підрозділ з питань соціального захисту населення), який забезпечує здійснення заходів з планування та забезпечення розвитку послуг соціального супроводу сімей і дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

4. Пошук кандидатів у патронатні вихователі та первинний відбір забезпечує служба у співпраці з центром надання соціальних послуг/центром соціальних служб або іншим закладом, установою, що надає в територіальній громаді соціальні послуги незалежно від форми власності (далі - соціальний заклад), або фахівцем із соціальної роботи, якщо соціальний заклад в громаді відсутній, також центром зайнятості.

Пошук кандидатів у патронатні вихователі на рівні територіальної громади проводиться шляхом інформаційних кампаній, співбесід і консультацій з особами, які виявили бажання виконувати обов’язки патронатного вихователя, зокрема з числа безробітних.

Інформування громадськості про суть та зміст патронату над дитиною забезпечується Мінсоцполітики, МКІП, Нацсоцслужбою, обласними, Київською та Севастопольською міськими, районними у мм. Києві та Севастополі держадміністраціями, виконавчими органами сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад, державними та комунальними засобами масової інформації, соціальними закладами, установами, неурядовими організаціями, волонтерами шляхом розміщення соціальної реклами, інформаційних та довідкових матеріалів на своїх офіційних веб-сайтах в соціальних мережах, а також в процесі своєї професійної діяльності спеціалістами служб у справах дітей, структурних підрозділів з питань соціального захисту населення та закладів соціального захисту населення, центрів надання адміністративних послуг, центрів зайнятості тощо.

5. Кандидатом у патронатні вихователі може бути особа, яка виявила бажання виконувати обов’язки патронатного вихователя на професійній основі, а також має:

повнолітнього члена сім’ї (чоловік або дружина, син чи донька, інший член сім’ї) чи повнолітню особу, які проживають на спільній житловій площі з кандидатом у патронатні вихователі, готові бути добровільним помічником кандидата у патронатні вихователі та разом з ним пройти навчання і надавати допомогу патронатному вихователю у догляді за дитиною, влаштованою до сім’ї патронатного вихователя (далі - добровільний помічник);

належні житлово-побутові умови за місцем свого фактичного проживання, у тому числі наявність окремої кімнати (крім прохідних кімнат, кімнат мансардного або підвального типу) та побутових зручностей.

Кандидатом у патронатні вихователі не можуть бути особи, які:

виховують власних дітей віком до чотирьох років, дитину з інвалідністю, яка має обмеження життєдіяльності;

є опікуном, піклувальником, прийомним батьком/матір’ю чи батьком/матір’ю-вихователем;

обмежені у дієздатності;

визнані недієздатними;

позбавлені батьківських прав, якщо ці права не були поновлені;

перебувають на обліку сімей/осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах;

стосовно яких було прийнято рішення органу опіки та піклування або суду про відібрання дитини;

перебувають під слідством;

були усиновлювачами (опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями), патронатними вихователями дитини, але усиновлення було скасовано або визнано недійсним (було припинено опіку, піклування чи діяльність прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу), або договір про патронат над дитиною було розірвано з їх вини;

перебувають на обліку або на лікуванні у психоневрологічному чи наркологічному диспансері;

зловживають спиртними напоями або наркотичними засобами;

страждають на хвороби, перелік яких затверджений МОЗ;

були засуджені за кримінальні правопорушення проти життя і здоров’я, волі, честі та гідності, статевої свободи та статевої недоторканності особи, проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також за злочини, передбачені статтями 148150150-1164166167169181187324442 Кримінального кодексу України, або мають непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення інших кримінальних правопорушень;

перебувають на профілактичному обліку в органах Національної поліції як кривдники відповідно до Порядку взяття на профілактичний облік, проведення профілактичної роботи та зняття з профілактичного обліку кривдника уповноваженим підрозділом органу Національної поліції, затвердженого наказом МВС від 25 лютого 2019 р. № 124;

за станом здоров’я потребують постійного стороннього догляду.

Також кандидатами у патронатні вихователі не можуть бути особи, члени сім’ї яких проживають на спільній житловій площі з кандидатом у патронатні вихователі та мають обмеження, визначені абзацами сьомим - дев’ятнадцятим пункту 5 цього Порядку.

6. Особа, яка виявила бажання стати кандидатом у патронатні вихователі, подає до служби за місцем свого фактичного проживання:

1) заяву про намір стати патронатним вихователем;

2) заяву про згоду на влаштування дитини до сім’ї патронатного вихователя від усіх членів сім’ї, а також осіб, які фактично проживають разом з кандидатом у патронатні вихователі, в тому числі біологічних дітей, якщо вони досягли такого віку та розвитку, що можуть її висловити;

3) висновки про стан здоров’я кандидата у патронатні вихователі, добровільного помічника та осіб, які фактично проживають разом з ним, складені за формою згідно з додатками 4 і 5 до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 76, ст. 2561);

4) довідки про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством, кандидата у патронатні вихователі та членів сім’ї, які досягли 14-річного віку і проживають разом з ним;

5) копії таких документів:

паспортів кандидата у патронатні вихователі та добровільного помічника або за технічної можливості електронні копії паспорта громадянина України у вигляді відображення в електронній формі інформації, що міститься у паспорті громадянина України у формі картки, а також інформації про місце проживання (за наявності), що подаються засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг (далі - Портал Дія);

паспорта іноземця або посвідки на постійне проживання, що посвідчує особу без громадянства; або електронну копію одного з передбачених Податковим кодексом України документів з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків, що за технічної можливості подається засобами Порталу Дія (крім іноземців та осіб без громадянства);

свідоцтва про шлюб або інший документ, що підтверджує родинні стосунки або сімейні відносини кандидата у патронатні вихователі та добровільного помічника;

документа, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням.

Строк дії документів, зазначених у підпунктах 2-4 та абзаці четвертому підпункту 5 цього пункту, на момент створення сім’ї патронатного вихователя не повинен перевищувати дванадцяти місяців з дати їх видачі.

Заяви з необхідними документами подаються в паперовій чи за технічної можливості в електронній формі.

Якщо органом місцевого самоврядування або військово-цивільною адміністрацією утворено центр надання адміністративних послуг, заява та необхідні документи подаються через такий центр.

Заяви з необхідними документами для взяття на облік приймаються адміністраторами центру надання адміністративних послуг виключно з формуванням електронної справи.

За наявності електронної інформаційної взаємодії між державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями, у володінні яких перебуває інформація, необхідна для надання послуги патронату над дитиною, така інформація особою, яка виявила бажання стати кандидатом у патронатні вихователі, не подається.

7. Організацію заходів з первинного відбору кандидатів у патронатні вихователі забезпечує служба шляхом:

1) інформування та консультування осіб, які виявили бажання надавати послугу патронату над дитиною, щодо мети, завдань, особливостей надання такої послуги та її оплати, процедури її організації в громаді, вимог до кандидатів у патронатні вихователі та критеріїв їх відбору, зазначених у пункті 5 цього Порядку, прав та обов’язків патронатного вихователя та надання переліку документів, необхідних для подальшого проходження первинного відбору, відповідно до пункту 6 цього Порядку;

2) реєстрації зазначених документів та їх перевірки протягом десяти робочих днів з дати їх надання. Служба має право проводити перевірку наданих кандидатом у патронатні вихователі документів, в тому числі шляхом запитів до відповідних органів, установ, організацій;

3) надсилання запиту на проведення оцінки сімейної ситуації та житлово-побутових умов сім’ї кандидата у патронатні вихователі до соціального закладу/фахівця із соціальної роботи у разі відповідності наданих кандидатом у патронатні вихователі документів вимогам пунктів 5 і 6 цього Порядку.

Соціальний заклад/фахівець із соціальної роботи із залученням психолога протягом п’яти робочих днів після надходження запиту проводить за місцем фактичного проживання кандидата у патронатні вихователі оцінку сімейної ситуації та житлово-побутових умов сім’ї кандидата у патронатні вихователі (далі - оцінка).

Оцінка проводиться з метою виявлення сприятливих факторів та ризиків щодо спроможності кандидата у патронатні вихователі надавати послугу патронату над дитиною в своїй сім’ї, що, зокрема, передбачає:

визначення готовності повнолітнього члена сім’ї чи іншої особи, яка проживає з кандидатом у патронатні вихователі на спільній житловій площі, виконувати обов’язки добровільного помічника;

психологічну готовність всіх членів сім’ї, у тому числі дітей, які не досягли 18-річного віку та проживають з кандидатом у патронатні вихователі на спільній житловій площі до влаштування в їх сім’ю дитини (в тому числі дитини з інвалідністю);

наявність відповідних умов для безпечного та комфортного проживання дитини, влаштованої до сім’ї патронатного вихователя.

За підсумками проведеної оцінки соціальний заклад/фахівець із соціальної роботи готує висновок про оцінку сімейної ситуації та житлово-побутові умови сім’ї кандидата у патронатні вихователі за формою згідно з додатком 1 та надсилає його службі.

8. Після отримання висновку про оцінку сімейної ситуації та житлово-побутові умови сім’ї кандидата у патронатні вихователі та у разі успішного проходження кандидатом у патронатні вихователі і добровільним помічником первинного відбору служба протягом п’яти робочих днів:

готує направлення на навчання за програмою підготовки патронатних вихователів згідно з додатком 2 для кандидата у патронатні вихователі та добровільного помічника;

надсилає зазначене направлення офіційним листом відповідному обласному, Київському міському центру соціальних служб (далі - регіональний центр) для організації навчання;

інформує про зазначене кандидата в патронатні вихователі та добровільного помічника.

Кандидату у патронатні вихователі, який не пройшов первинний відбір, або добровільному помічнику служба надає обґрунтовану письмову відповідь з поясненням причин, на яких базувалася відмова.

9. Навчання кандидатів у патронатні вихователі та добровільних помічників за програмою підготовки патронатних вихователів, затвердженою Мінсоцполітики, протягом двох місяців з моменту отримання направлення забезпечує відповідний регіональний центр шляхом залучення до проведення навчання тренерів, які мають сертифікат за даною програмою, з числа працівників регіонального центру, представників громадських, благодійних організацій, закладів вищої освіти тощо.

Регіональний центр на основі направлень, отриманих від служб, формує навчальні групи, розробляє графік проведення навчань з підготовки патронатних вихователів, визначає місце та умови проведення, інформує про них кандидата у патронатні вихователі та службу, яка направила кандидата у патронатні вихователі на навчання, здійснює інші організаційні заходи для забезпечення якісної підготовки патронатних вихователів.

Фінансові витрати, пов’язані з проїздом кандидатів у патронатні вихователі та добровільних помічників до місця проведення навчання та у зворотному напрямку, а також з їх проживанням у період проходження навчання, можуть покриватися за рахунок місцевих бюджетів, регіонального центру, організацій, благодійних фондів, а також інших джерел, не заборонених законодавством, або за власний рахунок кандидатів у патронатні вихователі.

10. За результатами навчання регіональний центр протягом місяця після його завершення:

видає рекомендацію про можливість надання послуги патронату над дитиною кандидату у патронатні вихователі та добровільному помічнику, які успішно завершили повний курс навчання, або вмотивовану відмову у наданні такої рекомендації;

письмово інформує відповідну службу, яка направила їх на навчання, та надсилає копію документа, виданого кандидату у патронатні вихователі та добровільному помічнику за результатами навчання.

11. За результатами первинного відбору та на підставі отриманої рекомендації служба готує рішення органу опіки та піклування та проект договору про умови запровадження та організацію функціонування послуги патронату над дитиною, що надаватиметься сім’єю патронатного вихователя (далі - договір про умови запровадження патронату), примірна форма якого затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2021 р. № 893 “Деякі питання захисту прав дитини та надання послуги патронату над дитиною”.

Після укладення договору про умови запровадження патронату служба протягом трьох робочих днів вносить інформацію про патронатного вихователя та добровільного помічника до Єдиного банку даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім’ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів.

12. Районні у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад протягом п’яти робочих днів після укладення договору про умови запровадження патронату нараховують з відповідного місцевого бюджету поворотну фінансову допомогу (далі - резервні кошти), що виплачується патронатному вихователю для своєчасного забезпечення догляду, виховання та реабілітації дитини (далі - потреб дитини), влаштованої до сім’ї патронатного вихователя, до моменту отримання державної соціальної допомоги.

Сума резервних коштів повинна відповідати встановленому розміру соціальної допомоги з розрахунку одночасного влаштування до сім’ї патронатного вихователя двох дітей і становить 2,5 прожиткового мінімуму на кожну дитину відповідного віку (до шести років та від шести до 18 років).

Резервні кошти перераховуються на особовий рахунок патронатного вихователя, відкритий у відповідній банківській установі для отримання соціальної допомоги на утримання дитини у сім’ї патронатного вихователя, та є перехідним залишком, який використовується патронатним вихователем для задоволення потреб наступної дитини, влаштованої до сім’ї патронатного вихователя, чи у разі затримки виплат соціальної допомоги і поновлюється патронатним вихователем таким чином, щоб перед наступним влаштуванням дитини до сім’ї патронатного вихователя на відповідному рахунку сума цього резерву дорівнювала сумі попередньо виплаченої поворотної фінансової допомоги.

Умови надання, використання та повернення резервних коштів регулюються договором про умови запровадження патронату.

13. До сім’ї патронатного вихователя можуть бути влаштовані діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, що негативно впливають чи можуть вплинути на їх життя, здоров’я та розвиток, в тому числі:

діти, які залишилися без батьківського піклування, в тому числі ті, які перебувають у закладі охорони здоров’я, тимчасово влаштовані в сім’ю громадян, центр соціально-психологічної реабілітації дітей або до закладу інституційного догляду та виховання дітей згідно з пунктом 31 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини”;

діти, які перебували в інших формах сімейного виховання;

малолітні/неповнолітні вагітні чи малолітні/неповнолітні породіллі з немовлям, які залишилися без батьківського піклування або перебувають у складних життєвих обставинах.

14. Передача дитини до сім’ї патронатного вихователя здійснюється за наказом служби та акта про факт передачі дитини за формою згідно з додатком 2 до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини”.

Прийняття наказу служби про передачу дитини до сім’ї патронатного вихователя здійснюється на підставі одного з таких документів:

акта про покинуту чи знайдену дитину; дитину, яку батьки (матір або батько), інші родичі або законні представники відмовилися забрати з пологового будинку, іншого закладу охорони здоров’я, у разі відсутності відомостей про місце перебування батьків/законних представників, а також наявності безпосередньої загрози життю чи здоров’ю дитини;

рішення органу опіки та піклування про негайне відібрання дитини відповідно до акту проведення оцінки рівня безпеки дитини за формою згідно з додатком 10 до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини”;

акта про виявлення розлученої із сім’єю дитини, яка не є громадянином України, за формою згідно з додатком 1 до Порядку взаємодії державних органів та органів місцевого самоврядування під час виявлення розлучених із сім’єю дітей, які не є громадянами України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 832 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 93, ст. 3041);

заяви/звернення про влаштування дитини до сім’ї патронатного вихователя від батька або матері або обох батьків чи особи, яка є законним представником дитини, чи самої дитини, в якій зазначені складні життєві обставини, що підтверджують необхідність влаштування дитини до сім’ї патронатного вихователя.

До заяви додається копія паспорта або інший документ, що посвідчує особу та її статус по відношенню до дитини. У разі подання заяви про влаштування дитини до сім’ї патронатного вихователя іноземною особою також надається документ, що посвідчує особу та законність перебування її та дитини на території України.

У разі коли один із батьків подав письмову заяву про свою незгоду на влаштування дитини до сім’ї патронатного вихователя, служба разом із соціальним закладом/фахівцем з соціальної роботи додатково вивчає сімейну ситуацію та виносить питання щодо доцільності влаштування дитини до сім’ї патронатного вихователя на розгляд комісії з питань захисту прав дитини.

У разі коли мати або батько дитини, яка потребує влаштування до сім’ї патронатного вихователя, є неповнолітніми (малолітніми), крім їх заяви необхідна письмова згода їх батьків (одного з них)/законних представників. У разі ненадання ними такої згоди служба з’ясовує обставини та ймовірні причини конфлікту інтересів, здійснює дії в найкращих інтересах малолітньої дитини та її неповнолітніх батьків.

Наявність письмової згоди дитини на влаштування до сім’ї патронатного вихователя є обов’язковою, якщо вона досягла такого віку та розвитку, що може її висловити, крім випадків, зазначених в абзацах третьому і четвертому цього пункту.

За необхідності влаштування дитини з інвалідністю до сім’ї патронатного вихователя передача такої дитини до зазначеної сім’ї здійснюється у разі наявності відповідних умов для проживання дитини з інвалідністю, готовності патронатного вихователя здійснювати її догляд, виховання та реабілітацію, визначення організації/закладу/установи, яка буде надавати необхідні медичні, освітні, реабілітаційні послуги цій дитині та консультувати патронатного вихователя.

15. Орган опіки та піклування протягом семи робочих днів з моменту передачі дитини приймає рішення/розпорядження про її влаштування до сім’ї патронатного вихователя з урахуванням дати, зазначеної в акті про факт передачі дитини, та укладає договір про патронат над дитиною (далі - договір про патронат), типова форма якого затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2021 р. № 893 “Деякі питання захисту прав дитини та надання послуги патронату над дитиною”.

Батьки/законні представники дитини є стороною зазначеного договору про патронат у разі, коли влаштування дитини до сім’ї патронатного вихователя здійснено за їх заявою.

Батьки/законні представники дитини передають службі копію свідоцтва про народження дитини або за технічної можливості електронну копію відображення в електронній формі інформації, що міститься у свідоцтві про народження, виготовленому на паперовому бланку, що подається засобами Порталу Дія (для дітей з інвалідністю, дітей віком до трьох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності), або інший документ, що посвідчує особу, медичну картку дитини (у разі наявності), інші документи, необхідні для задоволення потреб дитини (медичні довідки та висновки, документи, що підтверджують освітній рівень дитини, тощо).

16. До сім’ї патронатного вихователя можуть бути одночасно влаштовані тільки діти, які виховувалися в одній сім’ї або є рідними братами та сестрами, в тому числі братами та сестрами вже попередньо влаштованих до сім’ї патронатного вихователя дітей.

Загальна кількість дітей, влаштованих до сім’ї патронатного вихователя, визначається наявністю умов для проживання, догляду, виховання та реабілітації кожної такої дитини, зазначених у договорі про умови запровадження патронату.

Між влаштуванням дитини до сім’ї патронатного вихователя обов’язковим є період не менше трьох календарних днів для здійснення патронатним вихователем санітарно-гігієнічних процедур у його помешканні.

17. У разі влаштування до сім’ї патронатного вихователя новонародженої дитини структурний підрозділ з питань соціального захисту населення територіальної громади забезпечує отримання патронатним вихователем одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” або грошової компенсації відповідно до законодавства.

18. На кожну влаштовану дитину служба передає патронатному вихователю:

1) наказ служби про передачу дитини до сім’ї патронатного вихователя;

2) акт про факт передачі дитини до сім’ї патронатного вихователя;

3) довідку про стан здоров’я дитини за результатами її первинного огляду на момент влаштування до сім’ї патронатного вихователя або виписку із закладу охорони здоров’я, в якому перебувала дитина;

4) копію свідоцтва про народження дитини (у разі наявності) або за технічної можливості електронну копію відображення в електронній формі інформації, що міститься у свідоцтві про народження, виготовленому на паперовому бланку, що подається засобами Порталу Дія (для дітей з інвалідністю, дітей віком до трьох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності), або інший документ, що посвідчує особу;

5) медичну картку дитини, карту щеплень дитини (у разі наявності);

6) копії медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (у разі влаштування дитини з інвалідністю);

7) копії документів, що підтверджують освітній рівень дитини, копію індивідуальної програми розвитку дитини (у разі наявності);

8) договір про патронат.

Патронатному вихователю також можуть бути передані інші наявні у дитини документи, письмові рекомендації щодо особливостей її виховання, догляду, лікування чи реабілітації, зберігання контактів дитини з її батьками/законними представниками, родичами, а також щодо інших питань.

Відсутність у дитини документів, що посвідчують її особу, не є перешкодою для влаштування до сім’ї патронатного вихователя.

Обов’язковими на момент передачі дитини є документи, зазначені в підпунктах 1-3 цього пункту, інші документи повинні бути передані патронатному вихователю не пізніше ніж протягом семи робочих днів після передачі дитини.

19. На кожну дитину в період її перебування у сім’ї патронатного вихователя патронатний вихователь веде журнал спостережень, який передається службі для використання в роботі щомісяця та для долучення до особової справи дитини після її вибуття.

У журналі спостережень щотижня здійснюються записи, що відображають важливу інформацію про фізичний та емоційний стан дитини, її досягнення у розвитку, поведінкові прояви, в тому числі за результатами спілкування з батьками, родичами, описуються проблеми та вжиті патронатним вихователем заходи для їх розв’язання, а також фіксуються пропозиції щодо надання послуг дитині іншими суб’єктами, здійснення її захисту та заходів по відношенню до її батьків/законних представників.

Записи у журналі спостережень використовуються службою в процесі планування роботи щодо захисту дитини, розроблення рішень щодо реінтеграції дитини у сім’ю чи пошуку альтернативної форми сімейного влаштування та під час засідань міждисциплінарної команди, комісії з питань захисту прав дитини, розгляду справи в суді.

20. Безпосереднє ведення справи дитини, влаштованої до сім’ї патронатного вихователя, забезпечує служба, яка, зокрема:

організовує роботу міждисциплінарної команди, включаючи до її складу патронатного вихователя;

розробляє та координує виконання індивідуального плану соціального захисту дитини відповідно до пунктів 20 і 21 Порядку забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі дітей, які постраждали від жорстокого поводження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 р. № 585 “Про забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 57, ст. 1779);

здійснює контроль за умовами догляду, виховання та реабілітації дитини у сім’ї патронатного вихователя, закладах, установах та організаціях, які надають послуги влаштованій до сім’ї патронатного вихователя дитині;

ініціює надання необхідних дитині послуг іншими наявними в територіальній громаді спеціалістами, організаціями або їх замовлення, закупку в інших надавачів.

21. Служба інформує патронатного вихователя:

про влаштування дитини до сім’ї патронатного вихователя не пізніше ніж за добу (з урахуванням періоду, визначеного пунктом 16 цього Порядку);

про вибуття дитини у разі її тривалого перебування у сім’ї патронатного вихователя з урахуванням строку, необхідного для підготовки дитини до її реінтеграції в сім’ю або влаштування в сім’ю чи в умови, максимально наближені до сімейних, завчасно або не пізніше ніж за добу у разі виникнення непередбачуваних обставин, що прискорюють чи затримують повернення дитини в сімейне середовище;

про надання дозволу на спілкування дитини з батьками/родичами/законними представниками або встановлення контакту дитини з потенційними опікунами, усиновлювачами, прийомними батьками, батьками-вихователями;

про час та дату, умови і місце зустрічі з батьками/родичами/законними представниками або встановлення контакту дитини з потенційними опікунами, усиновлювачами, прийомними батьками, батьками-вихователями не пізніше ніж за добу з урахуванням режиму дня та зайнятості дитини та патронатного вихователя, крім випадків, коли умови та процедури зустрічі дитини з батьками/законними представниками зазначені у договорі про патронат, де вони є третьою стороною цього договору;

про перебіг розгляду справи дитини у суді (пов’язаної з позбавленням батьківських прав, усиновленням або встановленням опіки та піклування над дитиною), за потреби та відповідно до законодавства ініціює участь патронатного вихователя у судових засіданнях;

про наявність/відсутність у дитини декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу (далі - декларація);

про результати розгляду справи дитини комісією з питань захисту прав дитини тощо.

22. Структурний підрозділ з питань соціального захисту населення відповідно до індивідуального плану соціального захисту дитини з метою подолання дитиною, батьками/законними представниками дитини складних життєвих обставин, що призвели до її влаштування до сім’ї патронатного вихователя, організовує надання соціальних послуг дитині та її батькам/законним представникам.

Фахівець з соціальної роботи за місцем проживання батьків/законних представників дитини розробляє план соціального супроводу сім’ї дитини за формою, затвердженою наказом Мінсоцполітики від 13 липня 2018 р. № 1005, та організовує його виконання з урахуванням найкращих інтересів дитини, влаштованої до сім’ї патронатного вихователя, визначає завдання, які повинні виконати батьки/законні представники дитини, здійснює моніторинг стану їх виконання, надає підтримку батькам/законним представникам у подоланні складних життєвих обставин, за потреби ініціює надання інших послуг; інформує міждисциплінарну команду про стан батьків/законних представників та їх готовність здійснювати догляд та виховання дитини, наявні ризики та перешкоди у подоланні складних життєвих обставин.

23. У разі влаштування до сім’ї патронатного вихователя дитини з інвалідністю чи дитини з порушеннями здоров’я орган місцевого самоврядування забезпечує пристосування жилого приміщення патронатного вихователя до потреб дитини.

За потреби орган місцевого самоврядування безоплатно забезпечує дитину технічними та іншими засобами реабілітації з урахуванням її індивідуальних особливостей, якщо такі засоби не передбачені Порядком забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби та інші засоби реабілітації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 р. № 321 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 31, ст. 1146).

24. Фактичному влаштуванню дитини до сім’ї патронатного вихователя передує її первинний огляд закладом охорони здоров’я за місцем її виявлення, попереднього проживання або за місцем проживання патронатного вихователя, за результатами якого надається довідка про стан здоров’я дитини або виписка із закладу охорони здоров’я, в якому перебувала дитина на момент її влаштування до сім’ї патронатного вихователя.

Патронатний вихователь щодо дитини, влаштованої до сім’ї патронатного вихователя, в установленому законодавством порядку зобов’язаний за потреби звернутися до надавача медичних послуг за місцем свого фактичного проживання щодо:

вибору лікаря, який буде надавати первинну медичну допомогу протягом перебування дитини у сім’ї патронатного вихователя, та укладення з ним декларації. У разі наявності декларації за попереднім місцем проживання дитини дія її декларації тимчасово припиняється;

надання дитині медичної допомоги в стаціонарних умовах;

проходження обстеження дитини та підготовки висновку про стан здоров’я, фізичного та розумового розвитку дитини з метою влаштування до закладу освіти, а також уточнення (встановлення), спростування чи підтвердження діагнозу або встановлення дитині інвалідності;

підготовки медичного висновку про дитину з інвалідністю та індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю;

визначення потреби у стаціонарній медичній допомозі в умовах медичного, реабілітаційного закладу, лікувально-профілактичного чи санаторно-курортного закладу, який надає необхідні для дитини послуги;

визначення потреби у медичних послугах та лікарських засобах за програмою медичних гарантій.

Орган опіки та піклування приймає рішення щодо питань, пов’язаних з проведенням складних дороговартісних обстежень, лікування дитини, операційного втручання, протезування, потреби у придбанні для дитини реабілітаційного обладнання, засобів реабілітації чи пересування.

25. Надання дитині, влаштованій до сім’ї патронатного вихователя, освітніх послуг забезпечується закладами дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти з урахуванням:

права дитини на індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;

принципу територіальної доступності повної загальної середньої освіти (кожна особа має право здобувати початкову та базову середню освіту в закладі освіти (його філії), що найбільш доступний та наближений до місця проживання особи). Підставою до зарахування дитини до закладу освіти, найбільш доступного або наближеного до місця проживання патронатного вихователя, є наказ про передачу дитини;

особливостей розвитку дитини (організація за потреби індивідуальної форми здобуття освіти або інклюзивного навчання, забезпечення корекційно-розвивальних, реабілітаційних та інших соціальних послуг, у тому числі консультації спеціалістів інклюзивно-ресурсного центру).

26. Патронатний вихователь згідно з договором про патронат має право звертатися до закладів, установ та організацій за отриманням для дитини, влаштованої до сім’ї патронатного вихователя, інших послуг, визначених індивідуальним планом її соціального захисту, або рекомендованих комісією з питань захисту прав дитини, в тому числі до закладів/установ соціального захисту, центрів первинної та вторинної правової допомоги, до інших надавачів послуг за місцем проживання сім’ї патронатного вихователя або за місцем, де дитина проживала до влаштування у сім’ю патронатного вихователя, якщо це відповідає її найкращим інтересам.

27. Строк перебування дитини у сім’ї патронатного вихователя не може перевищувати трьох місяців і встановлюється органом опіки та піклування за результатами розгляду питання на засіданні комісії з питань захисту прав дитини та з урахуванням результатів оцінки рівня безпеки або оцінки потреб сім’ї/особи.

Орган опіки та піклування у разі наявності обставин, що обґрунтовують необхідність і доцільність перебування дитини у сім’ї патронатного вихователя понад зазначений строк, може прийняти рішення про його продовження не більш як до шести місяців відповідно до висновку міждисциплінарної команди.

28. Загальні права та обов’язки патронатного вихователя визначаються договором про умови запровадження патронату.

Особливості здійснення обов’язків щодо догляду, виховання та реабілітації конкретної дитини, влаштованої до сім’ї патронатного вихователя, визначаються договором про патронат.

29. Договір про умови запровадження патронату переглядається та коригується на підставі:

заяви патронатного вихователя, членів його сім’ї або добровільного помічника про зміну сімейної ситуації, що ускладнює виконання патронатним вихователем чи добровільним помічником обов’язків, визначених зазначеним договором, в тому числі у разі довготривалої хвороби патронатного вихователя чи добровільного помічника;

у разі неможливості чи небажання добровільним помічником надавати патронатному вихователю допомогу у догляді за дитиною, влаштованою до сім’ї патронатного вихователя;

подання служби про виникнення у сім’ї патронатного вихователя несприятливих умов для надання послуги патронату над дитиною, невиконання або неналежне виконання патронатним вихователем обов’язків за договором про патронат;

заяви патронатного вихователя про невиконання органом опіки та піклування своїх обов’язків, визначених договором про умови запровадження патронату чи договором про патронат.

Служба аналізує щороку якість та ефективність послуг, що надаються патронатним вихователем та іншими надавачами послуг, залученими до ведення випадків дітей, які протягом року перебували в сім’ї патронатного вихователя, у разі потреби вносить пропозиції органу опіки та піклування щодо його кореляції.

30. Дія договору про патронат припиняється:

на підставі рішення органу опіки та піклування про повернення дитини в сім’ю у разі подолання дитиною, її батьками, іншими законними представниками складних життєвих обставин або завершенням визначеного у договорі про патронат строку перебування дитини у сім’ї патронатного вихователя, де третьою стороною договору про патронат є батьки/законні представники дитини чи один із них;

у разі її усиновлення, встановлення над нею опіки чи піклування, влаштування її на виховання в сім’ю громадян (прийомну сім’ю чи дитячий будинок сімейного типу) або до малого групового будинку;

у разі досягнення дитиною повноліття або у зв’язку із набуттям повної цивільної дієздатності у випадках, передбачених законодавством;

у разі виникнення у сім’ї патронатного вихователя умов чи наявності фактів, несприятливих для перебування дитини, влаштованої до сім’ї патронатного вихователя, або обставин, зазначених у пункті 5 цього Порядку;

у разі смерті дитини, патронатного вихователя чи добровільного помічника.

31. Рішення про припинення дії договору про патронат та вибуття дитини з сім’ї патронатного вихователя приймає орган опіки та піклування за результатами розгляду питання комісією з питань захисту прав дитини на підставі поданого службою пакета документів, що обґрунтовують доцільність прийняття такого рішення.

Підставами для прийняття такого рішення є висновок міждисциплінарної команди про досягнення цілей, визначених індивідуальним планом соціального захисту дитини, та наявність одного із таких документів:

заява батьків/законних представників дитини про повернення в сім’ю у зв’язку з подоланням обставин, що спричинили влаштування дитини до сім’ї патронатного вихователя;

заява дитини (у разі, коли вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити);

заява патронатного вихователя про неможливість надання послуги патронату над дитиною у своїй сім’ї внаслідок виникнення обставин, що об’єктивно унеможливлюють їх виконання;

подання служби про невиконання або неналежне виконання патронатним вихователем обов’язків за договором про патронат;

подання служби про виведення дитини/особи з патронату у зв’язку з досягненням повноліття та визначенням місця її подальшого проживання, навчання чи працевлаштування.

Під час вибуття з сім’ї патронатного вихователя у разі досягнення повноліття особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, органом опіки та піклування обов’язково вживаються заходи до визначення місця її подальшого проживання, джерел отримання доходу, налагодження контактів з родичами, які надаватимуть їй підтримку, та у разі потреби її соціального супроводу, підбору наставника з урахуванням індивідуальних потреб та рівня готовності до самостійного життя.

У разі виникнення обставин, за яких добровільний помічник не зможе виконувати свої обов’язки, доцільність продовження перебування дитини у сім’ї патронатного вихователя вирішується комісією з питань захисту прав дитини. У разі відсутності добровільного помічника наступна дитина в цю сім’ю патронатного вихователя не влаштовується.

32. Патронатний вихователь протягом семи календарних днів (враховуючи три календарних дні відповідно до пункту 16 цього Порядку) після вибуття дитини з його сім’ї надає батькам/законним представникам, до яких повернулася дитина, консультативну підтримку щодо особливостей її догляду та виховання з метою усунення ризиків повторного виникнення складних життєвих обставин.

У разі прийняття органом опіки та піклування рішення про продовження строку перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя понад три місяці патронатному вихователю надається один оплачуваний день за кожний наступний тиждень фактичного надання послуги патронату над дитиною.

Такі оплачувані дні можуть накопичуватися і бути використані патронатним вихователем після одночасного вибуття всіх влаштованих дітей (завершення ведення випадку) з метою профілактики професійного вигорання, відновлення потенціалу та підвищення професійної компетентності патронатного вихователя.

Патронатний вихователь не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів з моменту отримання від служби письмового повідомлення про завершення строку перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя повідомляє службі про намір використання накопичених днів та узгоджує дату свого повернення до виконання обов’язків патронатного вихователя.

33. Регіональний центр у разі потреби, але не рідше ніж один раз на рік, забезпечує проходження патронатним вихователем та добровільним помічником супервізії, за результатами - надає їм рекомендації та пропонує патронатному вихователю участь у заходах з підвищення професійної компетентності за темами, які підвищать його здатність надавати якісні послуги з догляду, виховання та реабілітації дитини, влаштованої до сім’ї патронатного вихователя.

34. Органи місцевого самоврядування можуть передбачити використання з місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством, витрати на запровадження та забезпечення розвитку послуги патронату над дитиною, компенсації на комунальні виплати для патронатних вихователів, виділення службового житла чи такого, що перебуває у комунальній власності громади, тощо.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь