Каноницька громада
Рівненська область, Вараський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Бюджетний регламент Каноницької сільської ради

                                                              

 

У К Р А Ї Н А

КАНОНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я № 76

 

09 червня 2021 року                                                                            с. Каноничі

 

Про Бюджетний регламент

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Бюджетного кодексу України, Наказу Міністерства фінансів України від 31.05.2019 №228 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні», з метою упорядкування процесів формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, що здійснюються Каноницькою сільською радою протягом бюджетного періоду, чіткої координації учасників бюджетного процесу, виконавчий комітет Каноницької сільської ради

 

вирішив:

 

1.Затвердити «Бюджетний регламент Каноницької сільської ради», що додається.

 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію сільської ради з питань бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку.

 

 

 

 

Сільський голова                                                               Віктор СЕМЧУК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

                                                                  до рiшення виконавчого комітету

                                                               від 09 червня 2021 року № 76

                                                                                

 

                                   БЮДЖЕТНИИ РЕГЛАМЕНТ

 

1.Загальні положення

1. «Бюджетний регламент Каноницької сiльської ради» (надалi - Бюджетний регламент) визначає органiзацiйно-процедурнi питання щодо складання, розгляду, затвердження, виконання, внесення змiн, контролю та звiтностi бюджету Каноницької сiльської ради.

2. Метою Бюджетного регламенту є упорядкування процесiв (механiзму) формування та використання фiнансових pecypciв для забезпечення завдань i функцiй, що здiйснюються сiльською радою, її виконавчими органами i пiдроздiлами протягом бюджетного перiоду, а також регламентацiї взаємовiдносин мiж рiзними учасниками бюджетного процесу.

3. Бюджетний регламент розроблений вiдповiдно до Конституцii Украiїни, Бюджетного кодексу Украiїни, Податкового кодексу України, Законiв Украiни «Про місцеве самоврядування в України», «Про статус депутатiв мiсцевих рад», «Про службу в органах мiсцевого самоврядування», «Про доступ до публiчної iнформацiї», «Про вiдкритiсть використання публiчних коштiв, Наказу Miністерства фiнансiв України від 31.05.2019 №228 та iнших нормативно-правових aктів України, що регулюють бюджетнi вiдносини.

4. Iнформацiйне забезпечення бюджетного процесу здiйснюеться з використанням веб-сайту Каноницької сiльської громади.

Рішення про бюджет, квартальні та річний звіт про його виконання публікуються на веб-сайті громади у терміни визначені Бюджетним кодексом України.

5. У випадку призупинення дії норм статей Бюджетного кодексу України, інших нормативного-правових актів, пов’язаних із організаційно-процедурними питаннями щодо прогнозу, складання, розгляду, затвердження, виконання, внесення змін, контролю та звітності сільського бюджету Каноницької сільської ради, відповідно норми Цього регламенту тимчасового не застосовується.

 

2.Порядок формування Прогнозу мiсцевого бюджету на середньостроковий перiод

 

1. Фінансовий відділ виконавчого комітету Каноницької сільської ради спiльно з iншими головними розпорядниками бюджетних коштів вiдповiдно до цiлей та приорітетів, визначених у  прогнозних та програмних документах економічного і соціального розвитку України Каноницької  громади, та з ypaxyванням Бюджетної декларацiї складає прогноз місцевого бюджету  – документ середньострокового бюджетного планування, що визначає показники місцевого бюджету на середньостроковий період і є основою для складання проекту місцевого бюджету.

2. Показники прогнозу місцевого бюджету визначаються з урахуванням положень  та показників, визначених на відповідні бюджетні періоди Бюджетної декларацією та прогнозом місцевого бюджету, схваленим у попередньому бюджетному періоді.

При цьому показники прогнозу місцевого бюджету можуть відрізнятися від показників, визначених на відповідні бюджетні періоди прогнозом місцевого бюджету, схваленим у попередньому періоді, у разі:

1) відхилення оцінки основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України та основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку Каноницької сільської ради, врахованого при складанні прогнозу місцевого бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді;

2) відхилення бюджетних показників, визначених рішенням про місцевий бюджет від аналогічних показників, визначених у прогнозі місцевого бюджету, схваленому у попередньому періоді.

3) прийняття нових законодавчих та інших нормативно - правових актів, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, що впливають на показники місцевого бюджету у середньостроковому періоді.

 3. Фінансовий відділ на підставі основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України та основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку відповідної території на середньостроковий період та аналізу виконання місцевого бюджету у періодах та поточному бюджетних періодах прогнозує обсяги місцевого бюджету, визначає обсяги фінансування місцевого бюджету та орієнтовні граничні показники видатків місцевого бюджету на середньостроковий період.

4. Фінансовий відділ розробляє та у визначені ним терміни доводить до головних розпорядників, розпорядників нижчого рівня бюджетних коштів інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету та орієнтовні граничні показники видатків місцевого бюджету на середньостроковий період.

Інструкції з підготовки пропозиції до прогнозу місцевого бюджету можуть запроваджувати додаткові фінансові обмеження, організаційні та інші вимоги, яких зобов’язані дотримуватися всі розпорядники бюджетних коштів у процесі підготовки пропозиції до прогнозу місцевого бюджету.

Фінансовий відділ здійснює аналіз поданих розпорядниками бюджетних коштів пропозицій до прогнозу місцевого бюджету на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету і вимогам доведених інструкції.

Керівник фінансового відділу з головою Каноницької сільської ради приймає рішення про включення пропозицій розпорядників бюджетних коштів до прогнозу місцевого бюджету.

5. Фінансовий відділ до 15 серпня року, що передує плановому, подає до виконавчого комітету Каноницької сільської ради прогноз місцевого бюджету.

6. Виконавчий комітет Каноницької сільської ради не пізніше 1 вересня року, що передує плановому, розглядає та схвалює прогноз місцевого бюджету і у п’ятиденний строк подає його разом із фінансово-економічним обґрунтуванням до Каноницької сільської ради для розгляду.

7. Рада розглядає прогноз у наступному порядку:

7.1 Депутати сільської ради розробляють свої пропозиції щодо бюджетної політики Каноницької сільської ради з урахуванням прогнозу місцевого бюджету, та подають їх на розгляд постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку у десятиденний строк з дня надходження прогнозу до Каноницької сільської ради.

7.2 Постійна комісія з питань бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку розглядає Бюджетну декларацію і пропозиції, що надійшли, готує та подає на розгляд сесії Каноницької сільської ради проект рішення  щодо прогнозу місцевого бюджету, що надається депутатам не пізніш як 10 робочих днів до розгляду зазначеного питання на пленарному засіданні Каноницької сільської ради.

7.3 Каноницька сільська рада розглядає питання щодо Прогнозу місцевого бюджету. З доповіддю виступає начальник (заступник начальника) фінансового відділу та голова постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку.

8. Розгляд прогнозу місцевого бюджету фіксується у протоколі пленарного засідання ради.

9. Прогноз місцевого бюджету містить:

1) основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку відповідної території враховані під час розроблення прогнозу місцевого бюджету;

2) загальні показники доходів і фінансування місцевого бюджету, загальні граничні показники видатків місцевого бюджету (з розподілом на загальний та спеціальний фонд);

3) показники за основними видами доходів місцевого бюджету (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);

4) інші показники і положення, необхідні для складання проєкту рішення про місцевий бюджет.

10. План заходів щодо організації роботи зі складання прогнозу місцевого бюджету на середньостроковий період затверджується виконавчим комітетом Каноницької сільської ради до 15 червня  та містить заходи з підготовки матеріалів, відповідальних виконавців, терміни та інші питання щодо координації бюджетного процесу.

 

3. Формування проекту бюджету Каноницької сільської ради та його розгляд

 

1. Вихідні матеріали для складання проекту сільського бюджету:

1.1 Доведені Міністерством фінансів України особливості складання розрахунків до проекту бюджету на наступний бюджетний період;

1.2 Доведені Міністерством фінансів України типові форми бюджетних запитів та інструкції щодо їх заповнення;

1.3 Доведені Міністерством фінансів України розрахунки прогнозованих обсягів міжбюджетних трансфертів, методика їх визначення, організаційно-методологічні вимоги та інші показники щодо складання проекту сільського бюджету, а також пропозиції щодо форми проекту рішення про місцевий бюджет (типова форма рішення);

1.4 Доведені Кабінетом Міністрів України (визначені схваленим у другому читанні проєктом закону про Державний бюджет України) показники міжбюджетних відносин (включаючи обсяги міжбюджетних трансфертів) і текстові статті, а також організаційно-методологічні вимоги щодо складання проекту місцевого бюджету;

1.5  Доведені Кабінетом Міністрів України показники сум дотацій і субвенцій, вилучення коштів;

1.6 Бюджетні запити головних розпорядників коштів;

1.7 Депутатські запити, запитання, звернення та відповіді на них, пов’язані з фінансуванням програм соціально-економічного та культурного розвитку громади, інших цільових програм, а також із складанням сільського бюджету;

1.8 Результати громадських слухань та обговорень програми соціально-економічного розвитку та проекту сільського бюджету;

1.9 Звернення дорадчих груп громадян, громадських організацій, органів самоорганізації населення;

1.10 Заяви, пропозиції та рекомендації всіх учасників бюджетного процесу до проєкту бюджету;

1.11 Граничні обсяги, фактичні та прогнозні показники надходжень до сільського бюджету і соціально-економічного розвитку громади;

1.12 Попередній прогноз доходів і витрат сільського бюджету на наступний рік;

2. З метою залучення громадськості до процесу формування місцевого бюджету, головними розпорядниками та розпорядниками коштів нижчого рівня у період з 1 липня по 1 серпня проводяться консультаційні зустрічі з жителями громади, за участю старост відповідних округів, на яких здійснюється збір пропозицій щодо формування бюджету;

Фінансовим відділом вивчаються подані головними розпорядниками коштів пропозиції та приймається рішення щодо включення їх до бюджетного запиту.

3. Проєкт рішення про місцевий бюджет формується у відповідності до типової форми рішення, затвердженої Міністерством фінансів України та оприлюднюється на офіційному сайті Каноницької сільської ради не пізніше ніж за 15 робочих днів до його розгляду на сесії Каноницької сільської ради після схвалення виконавчим комітетом Каноницької сільської ради.

Разом з проектом рішення до Каноницької сільської ради подаються документи, передбачені статтею 76 бюджетного кодексу України та оприлюднюються на сайті Каноницької сільської ради.

 

4. Не пізніше як за 10 робочих днів до розгляду проєкту рішення на сесії Каноницької сільської ради, проводяться громадські слухання проєкту бюджету Каноницької громади. Секретар ради забезпечує розміщення на офіційному сайті повідомлення про проведення громадських слухань, їх дату та місце проведення. Одночасно на офіційному сайті для громадян розміщується інформація про проект бюджету у зручній для громадян формі.

За підсумками громадських слухань  виноситься резолюція про схвалення проєкту рішення у запропонованій редакції чи з врахуванням наданих пропозицій.

5. План заходів щодо організації роботи зі складання проєкту місцевого бюджету Каноницької сільської ради затверджується виконавчим комітетом Каноницької сільської ради до 15 червня та містить заходи з підготовки матеріалів, відповідальних виконавців, терміни та інші питання щодо координації бюджетного процесу.

6. Розгляд проекту рішення про місцевий бюджет здійснюється у відповідності до Регламенту Каноницької сільської ради.

 

IV. Організація виконання місцевого бюджету та внесення змін до бюджету.

 

1. Виконавчий орган Каноницької сільської ради та голова забезпечує виконання сільського бюджету.

2. Фінансовий відділ виконавчого комітету Каноницької сільської ради здійснює загальну організацію та управління виконанням відповідного місцевого бюджету, координує діяльність учасників бюджетного процесу з питання бюджету.

3. Місцевий бюджет виконується за розписом, який затверджується керівником фінансового відділу. До затвердження розпису місцевого бюджету, у разі необхідності, затверджується тимчасовий розпис місцевого бюджету на відповідний період.

4. Фінансовий відділ за участю органів, що контролюють справляння надходження бюджету, у процесі виконання місцевого  бюджету за доходами здійснює прогнозування та аналіз доходів відповідного бюджету.

5. Рішення про внесення змін до рішення про місцевий бюджет ухвалюється Каноницькою сільською радою на підставі висновку фінансового відділу про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду, про обсяг залишку коштів загального та спеціального фондів (крім власних надходжень бюджетних установ) сільського бюджету.

6. Факт перевиконання дохідної частини загального фонду місцевого бюджету визначається за підсумками першого півріччя та звітних періодів з початку поточного бюджетного періоду на підставі офіційних висновків фінансового відділу за умови перевищення доходів загального фонду місцевого бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів), врахованих у розписі місцевого бюджету на відповідний період не менше ніж на 5 відсотків.

7. Факт недоотримання доходів загального фонду місцевого бюджету визначається на підставі висновку фінансового відділу за підсумками квартального звіту в разі недотримання доходів загального фонду місцевого бюджету, врахованих у розписі місцевого бюджету на відповідний період, більше ніж на 15 відсотків.

8. Рішення про внесення змін до рішення про місцевий бюджет можуть бути ухваленні Каноницькою сільською радою з урахуванням статті 52 Бюджетного кодексу України, в разі необхідності перерозподілу бюджетних призначень між головними розпорядниками бюджетних коштів (за наявності відповідного обґрунтування) та в інших випадках, передбачених Бюджетним кодексом України.

            

          V.Підготовка та розгляд звіту про використання бюджету.

                      Доступність інформації про бюджет.

 

1. Звітність про використання місцевих бюджетів визначається відповідно до вимог, встановлених щодо звітності про виконання Державного бюджету України.

2. Казначейство України складає та подає відповідним місцевим фінансовим органам звітність про використання місцевих бюджетів за встановленими формами. Зведені показники звітності про виконання бюджетів одночасно подаються органами Казначейства України виконавчому органу Каноницької сільської ради.

3. Органи, що контролюють справляння надходжень бюджету, подають голові та фінансовому відділу сільської ради відповідні звіти, передбачені частиною третьою 59 та частиною третьою статті 60 Бюджетного кодексу України, стосовно місцевого бюджету:

1) про фактичні надходження податків і зборів та інших доходів бюджету;

2) про податковий борг;

3) про суми надміру сплачених грошових зобовязань  платниками податків та суми платежів, які сплачені та будуть нараховані в наступних  звітних періодах.

4) про суми списаного податкового боргу – не пізніше 35 днів після закінчення кварталу;

5) про розстрочені і відстрочені суми податкового боргу і грошових зобов’язань платників податків – не пізніше 35 днів після закінчення кварталу.

6) про суми наданих податкових пільг включаючи втрати доходів бюджету від їх надання – не пізніше 50 днів після закінчення кварталу і не пізніше 70 днів після закінчення року.

4. Квартальний та річний звіти про виконання місцевого бюджету подаються до Каноницької сільської ради фінансовим відділом виконавчого комітету у двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду. Перевірка річного звіту здійснюється постійною комісією з питань бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку, після чого Каноницька  сільська рада  затверджує річний звіт про виконання сільського бюджету  або приймає інше рішення з цього приводу.

Інформація про виконання сільського бюджету підлягає обов’язковій публікації не пізніше 1 березня року, що настає за роком звіту на веб-сайті Каноницької сільської ради.

Головні розпорядники і розпорядники нижчого рівня бюджетних коштів здійснюють представлення інформації про виконання бюджетних програм, досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності та публікують на офіційному веб-сайті.

Головні розпорядники бюджетних коштів оприлюднюють шляхом розміщення на офіційному веб-сайті громади:

  • Інформацію про цілі державної політики  у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник бюджетних коштів, та показники їх досягнення в межах бюджетних програм за звітний бюджетний період – до 15 березня року, що настає за звітним;
  • Паспорти бюджетних програм на поточний бюджетний період (включаючи зміни до паспортів бюджетних програм) – протягом трьох робочих днів з дня затвердження таких документів;
  • Звіти про виконання паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний період – протягом трьох робочих днів після подання річної бюджетної звітності;
  • Результати оцінки ефективності бюджетних програм за звітний бюджетний період – у двотижневий строк після подання річної бюджетної звітності.

Голова здійснює публічне представлення інформації про виконання сільського бюджету відповідно до показників, бюджетні призначення щодо яких затверджені рішенням про місцевий бюджет, а також публічне представлення інформації про виконання бюджету здійснюється одночасно у формі Громадських слухань до 15 березня року, що настає за звітним.

Про проведення Громадських слухань жителі громади мають бути повідомлені шляхом розміщення на офіційному веб-сайті громади повідомлення про дату та час проведення Громадських слухань не пізніше як за 10 робочих днів до проведення.

За результатами публічного представлення інформації про виконання бюджетних програм та виконання бюджету.

Інформація про бюджет, визначена статтею 28 Бюджетного кодексу України, оприлюднюється з додержанням  вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» в частині оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних.

 

 

 

 

 

Секретар виконавчого комітету                                 Олексій ХРИСТЯНОВИЧ

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь