Каноницька громада
Рівненська область, Вараський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Про початок розроблення Стратегії розвитку Каноницької сільської територіальної громади на 2022 – 2027 роки

Дата: 04.10.2021 12:49
Кількість переглядів: 567

 

УКРАЇНА

КАНОНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВОЛОДИМИРЕЦЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

СІЛЬСЬКОГО ГОЛОВИ

 

07 липня 2021 року                                                                     №139-1

 

Про початок розроблення Стратегії розвитку

Каноницької сільської  територіальної

громади на 2022 – 2027 роки

 

Відповідно до Закону України «Про засади державної регіональної політики», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про стимулювання розвитку регіонів», «Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України № 333-р від 01 квітня 2014 року, постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 932 «Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів» (зі змінами), зважаючи на важливість і актуальність запровадження стратегічного управління розвитком Каноницької сільської територіальної громади, з метою організації розробки Стратегії розвитку Каноницької територіальної громади на період до 2027 року,

1. Створити робочу групу з розроблення Стратегії розвитку Каноницької сільської територіальної громади на 2022-2027 роки (далі – робоча група) та затвердити її персональний склад (додаток 1).

2. Затвердити Положення про робочу групу з підготовки Стратегії розвитку Каноницької сільської територіальної громади на 2022-2027 роки (додаток 2).

3. Затвердити план роботи робочої групи з підготовки Стратегії розвитку Каноницької сільської територіальної громади на 2022-2027 роки (додаток 3).

4. Робочій групі:

4.1. Розробити проект Стратегії розвитку Каноницької сільської територіальної громади на 2022-2027 роки.

4.2. Забезпечити всебічне обговорення проекту Стратегії розвитку Каноницької сільської територіальної громади на 2022-2027 роки із залученням громадськості, в тому числі: науковців, підприємців, політичних партій, депутатів, громадських організацій тощо.

4.3. Винести проект Стратегії розвитку Каноницької сільської територіальної громади на 2022-2027 роки на розгляд сільської ради.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально – економічного та культурного розвитку, гуманітарних питань та інвестицій та з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, благоустрою.

 

Каноницький

сільський голова                                                                     Віктор СЕМЧУК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до розпорядження Каноницького сільського голови

від 07 липня 2020 року №139-1

 

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД РОБОЧОЇ ГРУПИ

з підготовки Стратегії розвитку Каноницької сільської територіальної громади на 2022-2027 роки

 

1

СЕМЧУК

Віктор Валентинович

сільський голова, голова робочої групи

 

 

Члени робочої групи:

 

2

ХРИСТЯНОВИЧ

Олексій Миколайович

секретар сільської ради

3

ФАСІШЕВСЬКА

Марія Адамівна

начальник відділу земельних відносин

4

КРАВЕЦЬ

Людмила Сергіївна

начальник фінансового відділу

5

ШИДЛОВСЬКА

Софія Олександрівна

начальник відділу освіти, культури, молоді, спорту, культури та туризму

6

БЕДИК

Людмила Мефодіївна

начальник відділу соціального забезпечення

7

ВОЛОСЯЧИК

Микола Вікторович

Лікар загальної практики-сімейної медицини

8

БРИКСА

Олександр Степанович

староста села Озеро Каноницької сільської ради

9

ЯНЧЕНЮК

Валентина Миколаївна

староста села Новаки Каноницької сільської ради

10

ОРАБЕЙ

Марія Семенівна

Староста села Дубівка Каноницької сільської ради

11

ТУРЧИК

Володимир Григорович

староста села Кідри Каноницької сільської ради

12

ЯЩУК

Андрій Михайлович

депутат Каноницької сільської ради, голова постійної комісії

13

МІЩЕНЯ

Любов Іванівна

депутат Каноницької сільської ради, голова постійної комісії

 

Секретар ради                                                               Олексій ХРИСТЯНОВИЧ

 

 

Додаток 2

до розпорядження Каноницького сільського голови

від 07 липня 2020 року №139-1

 

ПОЛОЖЕННЯ

про робочу групу з підготовки Стратегії розвитку

Каноницької сільської територіальної громади

 

І. Загальні положення

Робоча група з розробки Стратегії розвитку Каноницької сільської територіальної громади на 2022-2027 роки (далі - Робоча група) - консультативно-дорадчий орган при виконавчому комітеті Каноницької сільської ради створений для організації та підготовки пропозицій з розробки Стратегії розвитку Каноницької сільської територіальної громади до 2027 року.

У своїй діяльності Робоча група керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, актами центральних органів виконавчої влади, рішеннями Межівської селищної ради та цим Положенням.

Робоча група створюється з метою розробки і втілення Стратегії розвитку Каноницької сільської територіальної громади.

Основним завданням Робочої групи є: визначення пріоритетів, стратегічних цілей, поетапного плану дій та механізму реалізації Стратегії з урахуванням основних положень Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2027 року;

- забезпечення розробки базового проекту Стратегії;

- надання пропозицій щодо підготовки та реалізації пріоритетних інвестиційних проектів спрямованих на впровадження Стратегії.

Робоча група формується з представників виконкому, бізнесових кіл, громадських, релігійних та молодіжних організацій, політичних партій різного спрямування, фахівців з питань планування розвитку. Склад робочої групи затверджується рішенням сесії Каноницької сільскої ради. Робоча група працює постійно, на засадах повної добровільності, самовідданості та безкорисливості.

До складу робочої групи входять робочі підгрупи, комісії, фокусні групи. Умови їх діяльності визначаються окремо.

II. Функції

Робоча група в процесі діяльності:

· розробляє проект бачення Стратегічного розвитку Каноницької сільскої територіальної громади;

· визначає напрями і пріоритети своєї роботи;

· розробляє план дій для втілення Стратегії розвитку;

· визначає проблеми та можливості соціального та економічного розвитку Каноницької сільської територіальної громади;

· проводить економічні дослідження та фінансово-технічний аналіз;

· проводить аналіз сильних та слабких сторін, можливостей та загроз у розвитку Каноницької сільської територіальної громади;

· визначає пріоритетні напрямки економічного і соціального розвитку;

· може приймати участь у розробці інноваційних проектів та вносить до них пропозиції щодо питань, які стосуються соціально-економічного розвитку Каноницької сільської ради в межах Стратегії розвитку;

· організовує розповсюдження плану дій груп та проводить опитування серед громади Каноницької сільської ради з метою накопичення пропозицій щодо включення в Стратегію розвитку;

· узагальнює і оцінює результати опитування з метою включення їх в стратегічний план дій групи;

· організовує роботи по підготовці інформаційних документів з переліком і описом проектів щодо складання і виконання Стратегії розвитку;

· організовує роботу з засобами масової інформації;

· розробляє концепцію стратегічного бачення та напрямів по досягненню довго- і короткострокових цілей;

· організовує складання Декларації робочої групи з розробки Стратегії розвитку;

· утворювати тимчасові робочі групи/фокус групи відповідно до стратегічних напрямів розвитку;

· готувати пропозиції щодо фінансування заходів, пов'язаних з реалізацією Стратегії;

· формує склади робочих комісій за стратегічними напрямками розвитку Каноницької сільської територіальної громади;

· розробляє положення про робочі підгрупи, комісії, фокусні групи та організовує їх роботу;

· затверджує ведучих фокусних груп;

· затверджує теми соціально-психологічних досліджень;

· залучає, у разі потреби, до участі в роботі представників структурних підрозділів Виконавчого комітету сільської ради (за погодженням з їх керівниками), державних та громадських організацій, наукових установ, міжнародних фундацій (за згодою), незалежних експертів (на підставі договорів);

· залучає за згодою в установленому порядку до роботи депутатів Каноницької сільської ради, представників органів виконавчої влади; організовувати та проводити, круглі столи, дискусії, наради з питань, віднесених до її компетенції;

· розробляє анкети, проводити опитування чи іншу діяльність серед мешканців і громадськості щодо напрямків розвитку громади;

· залучає до роботи фахівців та спеціалістів з обговорюваних питань;

· приймає участь у розробці та подає проект Стратегії розвитку на затвердження сесії Каноницької сільської ради.

III. Повноваження /правові гарантії діяльності/ робочої групи

Організаційною формою роботи Робочої групи є засідання, які проводяться згідно з планом роботи, затвердженим головою Робочої групи. Організація роботи робочої групи покладається на голову робочої групи та його заступника. Голова скликає та веде засідання групи, дає доручення членам групи, представляє групу у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємств, установ та організацій. Організовує роботу по реалізації висновків та рекомендацій робочої групи. У разі відсутності голови групи або неможливості ним виконувати своїх повноважень, головні його функції здійснює заступник голови, або один із його помічників. Засідання робочої групи є правовим, якщо в роботі бере участь не менш як половина від загального складу групи.

За результатами розгляду і вивчення питань робоча група готує висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації робочою групою приймаються за взаємною згодою членів групи /консенсусом/, які приймають участь у засіданні і підписуються головою робочої групи, а у разі його відсутності – заступником голови робочої групи, або одним із помічників голови робочої групи. Протокол засідань робочої групи підписується головою та секретарем групи.

Рішення Робочої групи приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Робочої групи і оформлюється протоколом, який підписує голова

Робочої групи, та секретар. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого є вирішальним. Рішення Робочої групи мають рекомендаційний характер.

Робоча група має право:

· отримувати інформацію, необхідну для розробки Стратегії розвитку, в організаціях, установах Каноницької сільскої ради, незалежно від їх відомчого підпорядкування, форми власності та господарювання;

· проводити опитування громадян чи проводити іншу діяльність до вивчення громадської думки щодо Стратегії розвитку;

· проводити роз’яснювальну роботу серед громади Каноницької сільської ради з питань розробки і втілення Стратегії розвитку Каноницької сільської територіальної громади та значення його необхідності;

· вносити виконавчому комітету сільської ради пропозиції щодо розгляду питань, які необхідно вирішити з метою покращення соціально-економічної ситуації у Каноницькій сільській територіальній громаді в межах розробки і втілення Стратегії розвитку;

· приймати участь у підготовці і проведенні громадських слухань щодо проекту Стратегії розвитку Каноницької сільської територіальної громади;

· розробляє та узгоджує проекти договорів, пов’язаних з розробкою Стратегії розвитку.

ІV. Обов’язки /відповідальність/ робочої групи

Члени робочої групи виконують доручення голови групи в межах завдань Стратегії розвитку Каноницької сільської територіальної громади.

Члени робочої групи несуть особисту відповідальність за достовірне і своєчасне опрацювання отриманих інформаційних та розрахункових документів і матеріалів, що стосуються виконання завдань щодо Стратегії розвитку.

 

Голова сільської ради                                                             Віктор СЕМЧУК

 

 

 

 

Додаток 3

до розпорядження Каноницького сільського голови

від 07 липня 2020 року №139-1

 

ПЛАН РОБОТИ РОБОЧОЇ ГРУПИ

 

№ з/п

Обсяги робіт

Виконавці та терміни виконання

1.

- Проведення першого засідання робочої групи - Визначення відповідальних координаторів роботи із стратегічного планування - Ознайомлення членів робочої групи з принципами та основами стратегічного планування - Нормативно-правове та методичне забезпечення стратегічного планування - Забезпечення максимальної публічності і прозорості процесу розробки стратегії через ефективну комунікацію з громадою та залучення якомога більшого числа учасників до процесу, за допомогою засобів масової інформації

Протягом третього кварталу 2021 року

2.

- Підготовка паспорту громади (аналіз кількості, якості та динаміки зміни ресурсів громади) не менше ніж за 5 років - Формування якісних висновків щодо економічного та соціально-культурного розвитку громади - Проведення опитування думки представників громадськості і бізнесу - Розробка SWOT-аналізу (оцінка зовнішнього (основні загрози і можливості) та внутрішнього середовищ (аналіз сильних і слабких сторін громади) - Визначення основних проблем розвитку територіальної громади - Створення Робочих підгруп (комісій) для аналізу та розробки пріоритетних проблем розвитку громади (включаючи представників влади, громадськості, бізнесу та науковців); - залучення до роботи над стратегією широкого кола громадян

до 15.12.2021

3.

- Прогнозування та моделювання сценаріїв та напрямків розвитку громади - Складання стратегічного бачення та місії - Розробка прогнозних варіантів, шляхів досягнення стратегічних цілей та формування завдань з їх досягнення

до 15.12.2021

4.

- Визначення в процесі засідань Робочих груп шляхів подолання проблем для вирішення пріоритетних завдань; - Добір заходів та проектів, що рекомендуються для першочергової реалізації і мають бути включені в базову версію Стратегії місцевого розвитку - Розгляд проектів оперативних планів з реалізації Стратегії місцевого розвитку

до 15.12.2021

5.

- Робота над зведенням матеріалів для публікації проекту Стратегічного розвитку громади; - Публікація та оприлюднення проекту Стратегічного розвитку громади; - Проведення Громадських слухань із обговорення проекту; - Доопрацювання проекту у відповідності з поданими зауваженнями та пропозиціями;

до 15.10.2021

6.

- Аналіз руху до запланованих результатів; - Аналіз причин невиконання окремих проектів, формування рекомендацій з метою усунення недоліків; - Аналіз змін зовнішнього оточення, законодавства, конкуренції в регіоні, економічного стану; - Аналіз внутрішніх змін у громаді; - Аналіз змін у громаді в результаті виконання стратегії розвитку, оцінювання; - Аналіз ефективності та реалістичності окремих його складових; - Визначення критично важливих елементів стратегії розвитку - Моніторинг громадської думки

до 31.12.2021

7.

- Затвердження сільською радою рішення «Про затвердження Стратегії розвитку Каноницької сільської територіальної громади на 2021-2028 роки».

до 31.01.2022

8.

- Громадський контроль за виконанням Стратегії розвитку при затвердженні річних бюджетів та річних планів соціально-економічного розвитку; - Інформування громади про виконання органами влади завдань Стратегії розвитку.

У разі необхідності протягом всього періоду дії Стратегії розвитку

 

 

 

Голова сільської ради                                                             Віктор СЕМЧУК

Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь