Каноницька громада
Рівненська область, Вараський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Комплексна програма

Дата: 07.10.2021 11:10
Кількість переглядів: 455

 

УКРАЇНА

КАНОНИЦЬКУ СІЛЬСЬКА РАДА

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

VІІ СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

                                               РІШЕННЯ № 148

 

06 липня 2021 року                                                                  с. Каноничі

 

Про затвердження Комплексної  програми підтримки сім’ї, гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2021-2025 роки

 

            На підставі ст.ст.25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою допомоги населенню громади подолання найбільш скрутних життєвих обставин, сільська рада

 

 

В И Р І Ш И Л А :

 

 1. Затвердити Комплексну програму підтримки сім’ї, гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2021-2025 роки, згідно з додатком 1.
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Каноницької сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного та культурного розвитку, гуманітарних питань та інвестицій.

 

 

 

Сільський голова                                                        Віктор СЕМЧУК

 

 

Додаток 1

До рішення Каноницької сільської ради

Від «06» липня 2021 року № 148

 

 1. Паспорт Комплексної  програми

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Каноницька сільська територіальна громада 

2.

Розробник Програми 

Відділ соціального забезпечення

3.

Відповідальні виконавці Програми

Відділ соціального забезпечення

4.

Основні учасники Програми

Відділ соціального забезпечення та відділ освіти, культури та спорту.

5.

Термін реалізації Програми

2021-2025 роки

6.

Перелік джерел фінансування Програми

місцевий бюджет

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

В межах кошторисних видатків

 

2. Загальні положення

Комплексна програма підтримки сім’ї, гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2021-2025 роки (далі – Комплексна програма) розроблена відповідно до Конституції України, Сімейного кодексу України, законів України «Про охорону дитинства», «Про попередження насильства в сім’ї», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», «Про протидію торгівлі людьми».

Розроблення та прийняття Комплексної програми обумовлено необхідністю визначення на  рівні громади конкретних заходів захисту, підтримки та розвитку сім'ї, популяризації сімей з дітьми, в тому числі відродження традицій багатодітності, попередження і протидії насильству в сім'ї та торгівлі людьми, утвердження гендерної рівності в усіх сферах життєдіяльності.

Завдання і заходи Комплексної програми спрямовані на розв’язання проблем у сфері підтримки і розвитку сім’ї, протидії торгівлі людьми, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, створення якісного та безпечного середовища життєдіяльності населення.  

 

3. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Комплексна програма, обґрунтування необхідності їх розв’язання

 

Проблеми спричинені сукупністю взаємопов’язаних та взаємообумовлених чинників, серед яких:

 

у сфері підтримки та розвитку сім’ї:

- непідготовленість молоді до подружнього життя;

- низька культура статевої та репродуктивної поведінки молоді, внутрішньо сімейних стосунків;

- збільшення кількості сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах;

- поширення сімейного насильства в різних формах;

- недостатній рівень педагогічної культури батьків, їх відповідальності за здоров’я та виховання дітей;

- незадовільний життєвий рівень значної кількості сімей, низькі стандарти оплати праці, невирішеність житлової проблеми, поширення бідності та злиденності серед сімей з дітьми, слабка орієнтація на свідоме самозабезпечення.

 

у сфері утвердження гендерної рівності:

- недостатній рівень економічної незалежності жінок і чоловіків;

- існування гендерних стереотипів у суспільстві, низький рівень гендерної культури;

- недостатній рівень впровадження в суспільне життя результатів наукових досліджень з гендерної проблематики.

 

 у сфері протидії торгівлі людьми:

- потреба у забезпеченні координації діяльності державних органів виконавчої влади, громадських організацій у сфері протидії торгівлі людьми;

- недостатня поінформованість суспільства щодо шляхів убезпечення від потрапляння до ситуацій торгівлі людьми, а також можливостей отримання  відповідної допомоги з метою формування навичок безпечної поведінки у населення.

 

4.Мета Комплексної програми

Метою Комплексної програми є здійснення на рівні Каноницької сільської ТГ комплексних заходів щодо створення правових і соціальних умов для належного розвитку сім’ї, у тому числі удосконалення роботи щодо попередження домашнього насильства, впровадження гендерних підходів в усі сфери життєдіяльності суспільства та вжиття заходів з протидії торгівлі людьми.

 

5. Основні завдання Комплексної програми

Основні завдання Комплексної програми:

- створення умов для зміцнення інституту сім’ї та виконання нею своїх соціально-демографічних функцій;

- утвердження рівних прав жінок і чоловіків та рівних можливостей для їх реалізації як основного права людини;

- впровадження ефективного механізму взаємодії у сфері протидії торгівлі людьми та захист прав осіб, що постраждали від торгівлі людьми, надання їм допомоги.

6. Шляхи і засоби вирішення проблем

 

У сфері підтримки та розвитку сім’ї

 • розробка та проведення просвітницьких заходів з питань розвитку та підтримки сім'ї, підтримку багатодітних сімей, популяризацію моделі «доброго батька», виготовлення та поширення соціальної реклами;
 • забезпечення проведення у Каноницькій сільській ТГ щорічних свят та культурологічних акцій з питань сім'ї (День родини, День матері, День батька), фестивалів-конкурсів для різних категорій сімей;    
 • формування свідомого та відповідального ставлення молоді до батьківства і материнства;
 • забезпечення ефективної системи раннього виявлення сімей, у яких вчинюється насильство або є реальна загроза його вчинення, та організації соціальної підтримки таких сімей;
 • підвищення рівня правової культури населення та поінформованості про проблему насильства в сім’ї шляхом проведення широкомасштабної інформаційно-просвітницької та роз’яснювальної роботи.

 

У сфері утвердження гендерної рівності

 • проблему фактичної нерівності між жінками і чоловіками передбачається розв’язати комплексно шляхом:
 • формування гендерної культури та подолання стереотипних уявлень про роль жінки і чоловіка;
 • розширення можливостей поєднання сімейних обов’язків та професійної діяльності жінок і чоловіків;
 • підвищення рівня освіченості фахівців з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
 • проведення інформаційних кампаній за участю закладів культури та навчальних закладів з метою подолання стереотипних уявлень про роль жінки і чоловіка, утвердження гендерної рівності.

 

У сфері протидії торгівлі людьми

 • основними шляхами розв’язання проблеми торгівлі людьми, надання допомоги і захисту особам, що постраждали від неї, є налагодження співпраці державних установ з громадськими організаціями, зокрема, впровадження ефективного механізму взаємодії у сфері протидії торгівлі людьми, за такими напрямами як:
 • організація інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення, спрямованої на запобігання потраплянню в ситуації, пов’язані з торгівлею людьми;
 • підвищення професійного рівня спеціалістів, які надають допомогу особам, що постраждали від торгівлі людьми, здійснюють їх реабілітацію та соціальну реінтеграцію;
 • надання допомоги особам, постраждалим від торгівлі людьми.

 

7.Очікувані результати, ефективність Комплексної програми

 

Виконання Комплексної програми дасть змогу:

 

у сфері підтримки та розвитку сім’ї:

мінімізувати асоціальні прояви у життєдіяльності сім’ї, передусім насильства у сім'ї (зменшення кількості осіб, які стоять на обліку з приводу скоєння насильства в сім’ї, охоплення осіб, які вчинили насильницькі дії);

забезпечити надання послуг сім'ям з питань підготовки до майбутнього батьківства та відповідального батьківства у вихованні дітей ;

забезпечити освітньо-практичними послугами з питань репродуктивного здоров’я, виховання дітей, вирішення конфліктів, формування ненасильницької моделі поведінки, сімейних цінностей та традицій учасників відповідних заходів.

 

у сфері утвердження гендерної рівності:

залучення жителів громади до культурно-мистецьких акцій, семінарів, науково-практичних конференцій, спрямованих на формування гендерної культури;

створення у громаді механізмів поєднання сімейних обов’язків та професійної діяльності жінок і чоловіків;

забезпечення учасників заходів інформаційно-правовими, методичними матеріалами щодо подолання стереотипних уявлень про роль жінки і чоловіка, утвердження гендерної рівності;

розвиток у жінок лідерських навичок для участі у прийнятті управлінських рішень та навичок провадження підприємницької діяльності, залучення до цих заходів жінок з особливими потребами.

у сфері протидії торгівлі людьми:

підвищити ефективність взаємодії органів державної влади, місцевого самоврядування з регіональними громадськими організаціями та іншими юридичними особами у сфері протидії торгівлі людьми;

підвищити рівень поінформованості і правової культури населення з питань протидії торгівлі людьми.

 

8. Фінансове забезпечення Комплексної програми

 

Фінансування заходів Комплексної програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених у місцевому бюджеті та інших джерел, не заборонених законодавством.

Фактичний обсяг фінансування Комплексної програми визначається щороку під час складання проекту  бюджету на відповідний рік з урахуванням його реальних можливостей.

 

 

Секретар сільської ради                                              Олексій Христянович


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь