Програма щодо реалізації Стратегії реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року у Каноницькій територіальній громаді на 2024 - 2025

Дата: 17.06.2024 10:33
Кількість переглядів: 73

                                                                                               

УКРАЇНА

КАНОНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ХXXVІІ СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ №719

07 березня 2024 року                                                                                         с. Каноничі

 

Про затвердження Програми щодо реалізації Стратегії реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року у  Каноницькій територіальній громаді на 2024 - 2025

 

З метою комплексного підходу до подальшої організації системи шкільного харчування у закладах освіти Каноницької територіальної громади, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 жовтня 2023 року № 990-p «Про схвалення Стратегії реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року та затвердження операційного плану заходів з ïї реалізації у 2023 - 2024 роках», та обласної програми щодо реалізації  Стратегії реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року у Рівненській області на 2024-2025 роки, яка затверджена розпорядженням голови Рівненської обласної державної адміністрації від 22 січня 2024 року №27, керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити Програму щодо реалізації Стратегії реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року у  Каноницькій територіальній громаді на 2024 - 2025 роки згідно додатку.
 2. Фінансовому відділу виконавчого комітету Каноницької сільської ради, при формуванні річних бюджетів, передбачити кошти на реалізацію затвердженої програми.
 3. Видатки та реалізацію програми проводити за наявності відповідних кошторисних призначень.
 4. Виконавцям програми забезпечити неухильне виконання завдань та заходів програми.
 5.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного та культурного розвитку, гуманітарних питань та інвестицій.

 

 

Сільський голова                                                                 Віктор СЕМЧУК

Додаток до рішення сесії Каноницької сільської ради

07 березня 2024 року  №719

 

Програма

щодо реалізації Стратегії реформування

системи шкільного харчування на період до 2027 року

у Каноницькій територіальній громаді

 на 2024 - 2025 роки

 

 

Загальні положення

Програма щодо реалізації Стратегії реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року у  Каноницькій територіальній громаді на 2024 - 2025 роки (далі Програма) визначає мету, зміст, завдання та проблеми щодо організації  харчування, конкретизує перелік основних напрямів i заходів з реалізацїі стратегічних цілей, очікуваних результатів.

Підставою для розроблення Програми є.

Розроблення зумовлено необхідністю:

планування та розвитку наступних етапів реформи шкільного харчування з урахуванням здобутих за попередні періоди досягнень, а також подолання невирішених проблем;

забезпечення повноцінного, калорійного, якісного та безпечного харчування дітей у закладах освіти;

забезпечення права учнів (вихованців) закладів освіти громади на якісне харчування та дотримання фізіологічних потреб дитячого організму у поживних речовинах та енергії, відповідно до вікових особливостей та санітарно-гігієнічних вимог до режиму харчування;

постачання безпечних та якісних продуктів харчування та сировини; покращення роботи мережі їдалень та буфетів закладів освіти; вдосконалення професійного рівня з питань організацїі харчування дітей; забезпечення санітарно—гігієнічних та протиепідемічних вимог в закладах

освіти, де здійснюється харчування дітей;

здійснення модернізації матеріально-технічного        стану шкільних харчо-блоків та їдалень;

запровадження сучасних форм організації шкільного харчування.

 

Мета та основні завдання Програми

Основною метою Програми є забезпечення повноцінного, калорійного, якісного та безпечного харчування дітей у закладах загальної середньої та дошкільної освіти, забезпечення права учнів (вихованців) закладів освіти області на якісне харчування та дотримання фізіологічних потреб дитячого організму у поживних речовинах та енергії, відповідно до віково-статевих особливостей та санітарно-гігієнічних вимог до режиму харчування, постачання безпечних та якісних продуктів харчування та сировини, залучення до постачання продуктів харчування сільськогосподарських виробників та переробних підприємств області.

Основними завданнями Програми є:

покращення роботи мережі їдалень та буфетів закладів освіти; забезпечення дотримання фізіологічних потреб дитячого організму у

поживних речовинах та енергії відповідно до віково-статевих особливостей;

дотримання норм харчування та калорійності страв;

вдосконалення професійного рівня з питань організації харчування дітей; забезпечення санітарно-гігієнічних та протиепідемічних вимог в закладах

освіти, де здійснюється харчування дітей;

забезпечення лабораторного контролю безпечності та якості сировини та харчових продуктів, які використовуються для харчування дітей;

організація якісного та безпечного харчування; модернізація харчоблоків;

дотримання вимог системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (HACCP) (далі — система HACCP);

розвиток кадрового потенціалу; впровадження нових норм харчування; формування культури здорового харчування.

 

План заходів із виконання Програми

План заходів із виконання Програми, спрямований на розв’язання проблем та досягнення мети Програми, наведено у додатку.

Координацію співпраці щодо завдань Програми здійснює відділ освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Каноницької сільської ради..

 

Нормативно-правове забезпечення

Програма розроблена відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 жовтня 2023 року 990-p «Про схвалення Стратегії реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року та затвердження операційного плану заходів з її реалізації у 2023 - 2024 роках», Обласної програми щодо реалізації  Стратегії реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року у Рівненській області на 2024-2025 роки, затвердженої розпорядженням голови Рівненської обласної державної адміністрації від 22 січня 2024 року №27 з урахуванням Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

 

Фінансове забезпечення Програми

Програма фінансується з місцевого бюджету Каноницької територіальної громади та за рахунок інших джерел, які не заборонені

 

Ефективність реалізації Програми

Виконання Програми дасть змогу в межах реформування системи шкільного харчування забезпечити:

різноманітне, збалансоване та якісне харчування у закладах освіти, що зокрема сприятиме соціальному захисту вразливих груп населення;

формування навичок, що сприятимуть усвідомленому вибору здорового харчування, зокрема як прояву піклування про власне здоров’я та психологічний стан у критичних умовах;

зниження відсотка ожиріння серед дітей віком до 18 років;

підвищення рівня задоволеності учнів харчуванням у закладах освіти;

зміну харчових уподобань дітей шкільного віку;

збільшення кількості модернізованих харчоблоків.

 

 

Секретар                                                              Олексій ХРИСТЯНОВИЧ

 

 

 

Додаток

до Програми щодо реалізації

Стратегії реформування системи

шкільного харчування на період

до 2027 року у Каноницькій територіальній

громаді на 2024-2025 роки

 

План заходів  із виконання

Програми щодо реалізації Стратегії реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року

у Каноницькій територіальній громаді на 2024-2025 роки

 

Найменування завдання

Найменування заходу

Термін виконання

Відповідальні виконавці

Індикатор виконання

Очікуваний результат

Орієнтовні обсяги фінансування

 

Стратегічна ціль 1. Замовники мають достатньо фінансового ресурсу для закупівель харчування

та здійснюють закупівлі просто й ефективно

Операційна ціль 1.1. Фінансування дозволяє здійснювати якісні закупівлі

   1. Комунікувати із закладами освіти щодо особливостей і вимог до забезпечення харчування у закладах освіти

Здійснювати моніторинг стану впровадження реформи харчування у закладах освіти

 

 

Надавати необхідну консультативну допомогу щодо особливостей і вимог до забезпечення харчування у закладах освіти

Постійно

 

 

 

 

 

Постійно

Відділ освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Каноницької сільської ради (далі – Відділ ВОКМС)

 

Відділ ВОКМС

Звітні матеріали

 

 

 

 

 

Листи, роз’яснення

Наявність актуальних даних про стан організації харчування у закладах освіти

 

Засновники закладів освіти та заклади освіти знають і розуміють особливості і вимоги щодо організації харчування

 

 

   1. Встановити вартість харчування на одного здобувача освіти

Проаналізувати вартість харчування у закладах освіти громади

Січень

2024  року

Каноницька сільська рада

Відділ ВОКМС

Результати аналізу

Отримання даних для прийняття ефективних управлінських рішень

 

 

   1. Популяризувати Prozorro Market

Висвітлювати можливості та переваги використання Prozorro Market

Постійно

Відділ ВОКМС

Кількість користувачів Prozorro Market

Підвищення зручності та ефективності участі постачальників у закупівельних процедурах

 

 

Стратегічна ціль 2. Відновлені та модернізовані харчоблоки закладів освіти дозволяють використовувати новітні технологічні процеси, покращувати показники енергоефективності та дотримуватися вимог системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР)

Операційна ціль 2.1.Відновлена та модернізована мережа харчоблоків закладів освіти  дозволяє забезпечувати здобувачів освіти повноцінним,

 безпечним та різноманітним харчуванням

 

2.1.1. Визначити потреби закладів освіти, зокрема щодо модернізації харчоблоків, що дозволить передбачити пріоритетність проєктів

Здійснити опитування закладів освіти щодо проблемних питань та потреб в організації харчування

 

Визначити попередній перелік закладів освіти, що потребують відновлення та/або модернізації харчоблоків, в основі яких лежить сучасний технологічний процес, що забезпечує дотримання норм системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР) (далі – система НАССР), та приготування якісної і безпечної їжі в асортименті

Лютий 2024 року

 

 

 

 

 

Лютий 2024 року

Відділ ВОКМС

 

 

 

 

 

 

Відділ ВОКМС

Результати опитування

 

 

 

 

 

Визначено перелік закладів

Отримання наборів даних для формування карти потреб закладів освіти

 

 

 

 

Пріоритизація потреб закладів освіти для прийняття ефективних управлінських рішень

 

 

2.1.2. Забезпечити спрямування коштів місцевого бюджету та коштів, залучених від донорських організацій, на відновлення та розвиток освітньої інфраструктури

Визначити пріоритетні проєкти, спрямовані на розвиток освітньої інфраструктури, в межах передбачених видатків

Постійно

Каноницька сільська рада

Кошти спрямовано на реалізацію проєктів з метою покращення умов харчування здобувачів освіти

Поліпшено умови навчання у закладах загальної середньої освіти, здобувачі освіти мають покращені умови харчування

 

 

2.1.3. Забезпечити розроблення проєктно-кошторисних документацій з модернізації харчоблоків у закладах загальної середньої освіти, в основі яких лежить сучасний технологічний процес, що забезпечує дотримання норм системи НАССР, та приготування якісної і безпечної їжі в асортименті

Врахувати рекомендації для комплексної модернізації та технологічного переоснащення харчоблоків при розробленні проєктно-кошторисної документації

Постійно

Каноницька сільська рада

Відділ ВОКМС

Проєкти відновлення харчоблоків у закладах загальної середньої освіти враховують сучасний технологічний процес

Створено умови для дотримання норм системи НАССР, покращення якості та безпечності харчування у закладах освіти

 

 

Операційна ціль 2.2. Заклади освіти спроможні впровадити та підтримувати дієву систему НАССР

 

2.2.1. Визначити цільові групи для комунікації та сприяти спільній інформаційно-комунікаційній кампанії

. Визначити цільові аудиторії онлайн-курсу стосовно розроблення, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи НАССР

Березень

 2024 року

Відділ ВОКМС

Керівники ЗЗСО

Визначено цільові аудиторії онлайн-курсу

Пройдено онлайн-курс із урахуванням особливостей цільових аудиторій

 

 

2.2.2. Комунікувати з організатором шкільного харчування щодо забезпечення системності та регулярності підвищення кваліфікації, оновлення знань працівників харчоблоків

Забезпечити участь працівників харчоблоків закладів загальної середньої освіти у навчаннях

Постійно

Відділ ВОКМС

Керівники ЗЗСО

Залучено працівників харчоблоків до навчань та вебінарів.

Кількість осіб, які взяли участь у навчанні та вебінарах

Підвищено поінформованість відповідальних за організацію харчування у закладах освіти щодо впровадження, застосування та підтримання дієвості системи НАССР

 

 

Стратегічна ціль 3. Заклади освіти забезпечені достатнім штатом кваліфікованих працівників, які організовують харчування якісно та безпечно і сприяють формування в учнів/учениць здорових харчових звичок

Операційна ціль 3.1. У закладах освіти працюють мотивовані та професійні медичні працівники та працівники харчоблоків

 

3.1.1. Налагодження комунікації з організатором гарячого харчування у закладах освіти з питань підвищення кваліфікації шкільних кухарів

Рекомендувати організатору харчування у закладах освіти приділяти належну увагу підбору кваліфікованих кухарів

Постійно

Каноницька сільська рада

Відділ ВОКМС

 

 

Надано рекомендації

Здійснено підбір кваліфікованих кухарів у їдальні закладів освіти

 

 

3.1.2. Підготовка кухарів за новими програмами у закладах професійної (професійно-технічної) освіти

Рекомендувати кухарям закладів освіти підвищувати кваліфікацію на базі закладів професійної (професійно-технічної) освіти

Упродовж 2024 року

Керівники ЗЗСО

Надано рекомендації

Підвищено професійні компетентності працівників їдалень закладів освіти

 

 

3.1.3. Підвищення кваліфікації кухарів закладів освіти на базі навчально-практичних центрів

Сприяти проходження кухарями закладів освіти навчань на базі навчально-практичних центрів підвищення кваліфікації кухарів

Постійно

Керівники ЗЗСО

Кількість кухарів, які підвищили кваліфікацію у зазначених закладах

Підвищення якості освітнього процесу

 

 

3.1.4. Інформувати про переваги співпраці громади та організатора харчування  із закладами професійної (професійно-технічної) освіти з питань перепідготовки кухарів

Висвітлити успішні практики співпраці громади та організатора харчування із закладами професійної (професійно-технічної) освіти з питань перепідготовки кухарів

Щокварталу упродовж 2024-2025 років

Каноницька сільська рада

Відділ ВОКМС

 

Матеріали опубліковано на офіційному сайті сільської ради

Покращення якості підвищення кваліфікації кухарів

 

 

Операційна ціль 3.2. Педагогічні працівники та керівники закладів освіти набули відповідних компетентностей і сприяють формуванню навичок здорового харчування учнів та їхніх батьків

 

3.2.1. Сприяти підвищенню кваліфікації педагогічних працівників (здоров’язбережувальна галузь) і керівників закладів освіти у Рівненському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти

Розробити графіки підвищення кваліфікації педагогічних працівників (здоров’язбережувальна галузь) і керівників закладів освіти у Рівненському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти

Щороку

Відділ ВОКМС

 

Кількість педагогічних працівників, керівників закладів освіти,  які пройшли підвищення кваліфікації за даною темою

Підвищення компетентності педагогічних працівників, управлінської спроможності керівників закладів освіти з питань організації харчування

 

 

Операційна ціль 3.3. Орган управління освітою у територіальній громаді ефективно впроваджує реформу шкільного харчування

 

3.3.1. Участь відповідальних осіб ОУО у заходах з упровадження реформи системи шкільного харчування

Забезпечити участь у вебінарах, семінарах та інших заходах  департаменту освіти і науки Рівненської ОДА, Рівненського ОІППО

Постійно

Відділ ВОКМС

 

Забезпечено участь у відповідних заходах

Підвищено ефективність впровадження реформи шкільного харчування

 

 

Стратегічна ціль 4. Українці свідомо обирають здорове харчування

Операційна ціль 4.1. Харчування учнів у закладах освіти повноцінне, збалансоване та відповідає затвердженим нормам

 

4.1.1. Спільно з організатором гарячого харчування у закладах освіти забезпечити якісне надання таких послуг

Забезпечити організацію харчування відповідно до вимог законодавства

Постійно

Каноницька сільська рада

Відділ ВОКМС

 

 

Кількість дітей, які отримують харчування у закладах освіти

Забезпечення комфортного та безпечного освітнього середовища, зокрема забезпечення державних гарантій щодо безоплатного харчування категорій осіб, визначених законодавством

 

 

4.1.2. Формувати в освітньому середовищі інформаційне поле для розуміння навичок здорового харчування та збереження здоров’я шляхом нових форм передачі знань  (навчальні візити, майстер-класи, дегустації тощо)

Розробити та запровадити інтерактивні заходи щодо здорових харчових звичок для дітей  шкільного віку

Постійно

Відділ ВОКМС

Керівники ЗЗСО

Кількість дітей, охоплених офлайн- та онлайн-заходами

Формування компетентностей. Необхідних для здорового життя у нових формах передачі знань

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                    Олексій Христянович


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь