Заява про наміри відповідно до положень Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»

Дата: 11.08.2021 16:15
Кількість переглядів: 353

ЗАЯВА   ПРО   НАМІРИ

1. Інвестор (замовник): Каноницька сільська рада Вараського району Рівненської області.

Поштова адреса:  34333, Рівненська обл., Вараський район с. Каноничі, вул.Незалежності, буд. 88, тел.: (03634) 4-23-10.

2. Місце розташування майданчиків (трас) будівництва (варіанти): Рівненська обл., Вараський р-н., с.Каноничі, вул. Незалежності,90а.

3. Характеристика діяльності (об'єкта): Будівництво твердопаливної котельні та зовнішніх теплових мереж за адресою: с.Каноничі, вул.Незалежності, 90а, Вараського району, Рівненської області.

Відповідно до положень Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» об’єкт  не внесено до переліку видів планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягати оцінці впливу на довкілля.

Транскордонного впливу немає.

4. Соціально – економічна необхідність планованої діяльності:

- будівництво твердопаливної котельні для забезпечення тепловою енергією споживача (дитячого садочку та будинку культури), зменшення непродуктивних витрат тепла;

- економія паливо-енергетичних ресурсів.

5.  Розрахункова потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:

- земельних: 69,87 м.кв в межах існуючої земельної ділянки ДНЗ;

- енергетичних (паливо, тепло, електроенергія):

а) витрати палива: тверде паливо (дрова)  – 155 т/рік;

б) витрати тепла 298 кВт (0,25628 Гкал/год); 362 Гкал/рік;

в) витрати електроенергії – 20,74 тис. кВт год./рік;

- водних: – 48,6 м3/рік.

6. Транспортне забезпечення (при будівництві і експлуатації): при будівництві - транспорт підрядника; при експлуатації – спеціалізований та власний автотранспорт Замовника.

7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами: забезпечення нормативної концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі та недопущення забруднення навколишньої території відходами. Розглядається в одному варіанті.

8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами: не потрібна.

9. Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві і експлуатації) на  навколишнє  природне  середовище:

- вплив на клімат і мікроклімат внаслідок експлуатації об’єкту  відсутній;

- вплив на повітряне середовище: при експлуатації викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від котельні; при будівництві присутні викиди від автотранспорту і будівельної техніки;

- вплив на ґрунти – можливе забруднення твердими побутовими і виробничими відходами та будівельними відходами, що утворюються під час будівництва;

- вплив на геологічне середовище відсутній;

- вплив на водне середовище – госппобутові та виробничі (дренажні, умовно чисті) стічні води;

- вплив на рослинний і тваринний світ, заповідні викиди – відсутній;

- вплив  на  навколишнє  соціальне  середовище  (населення) – позитивний;

- вплив на навколишнє техногенне середовище - відсутній.

10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання,

утилізації, знешкодження або безпечного  захоронення: виробничі (зола, ганчір’я) та тверде побутове сміття збирається в металеві контейнери на бетонованому майданчику в господарській зоні з подальшим вивезенням на санкціоноване сміттєзвалище згідно укладених договорів.

11. Обсяг  виконання  ОВНС:  у відповідності  з ДБН А.2.2-1-2003 «Склад  і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд».

12. Участь  громадськості: розповсюдження  «Заяви  про  наміри» і «Заяви про екологічні  наслідки»  через  засоби  масової   інформації.  Доступ громадськості до матеріалів проекту ОВНС, врахування заяв та звернень громадських організацій, окремих громадян. Ознайомитись з матеріалами, надати запитання та пропозиції  можна за адресою замовника.

 

 

ЗАЯВА

про екологічні наслідки діяльності об’єкта

 • Дані про планову діяльність , мету і шляхи її здійснення.

Об'єкт проектованої діяльності - будівництво твердопаливної котельні та зовнішніх теплових мереж за адресою: с.Каноничі, вул.Незалежності, 90а, Вараського району, Рівненської області.

Замовник проекту -  Каноницька сільска рада Вараського р-ну Рівненської обл.

Метою даного проекту є забезпечення теплопостачанням будівлі ДНЗ та Будинку культури.

Проектними рішеннями передбачено будівництво окремо стоячої твердопаливної котельні та теплових мереж від котельні до дитячого садочку та будинку культури.

Для потреб теплопостачання приміщень ДНЗ та БК, а також з перспективою підключення адмінбудівлі сільради в котельні встановлюється два твердопаливних котли марки “РЕТРА 3М” потужністю 200 та 98 кВт. (Україна).

Загальна потужність котельні – 298 кВт (256280 ккал/год). Розрахункова витрата тепла – 210 кВт (180600 ккал/год).

Річні витрати тепла – 362 Гкал/рік; річні витрати палива - 155 тонн/рік.

Котельня розрахована на роботу за опалювальним графіком – 182 доби на рік, 24 години на добу протягом опалювального сезону (4368 год).

Продукти згоряння від робочого котла відводяться через дві димові труби висотою 18м, діаметром 300 та 250мм. Висота та діаметр димових труб достатній для забезпечення відведення кількості продуктів згоряння та розсіювання викидів в атмосфері.

Запроектована тепломережа прокладається в траншею з ухилом до котельні. Теплопроводи прокласти підземно безканальним способом трубами стальними попередньо ізольованими пінополіуретаном заводського виготовлення.

Джерелом водопостачання холодної води є існуюча зовнішня водопровідна мережа. Для обліку води на вводі влаштовується лічильник.

Каналізаційні стоки від сантехприладів котельні відводяться на локальні очисні споруди; відведення технічних (умовно-чистих) стічних вод від котлів запроектовано до охолоджувального колодязя.

 • Кількісні та якісні показники оцінки рівнів екологічного ризику та безпеки для життєдіяльності населення, а також заходи, що гарантують здійснення діяльності відповідно до екологічних норм і стандартів

Ресурсозберігаючі, захисні, відновлювальні, компенсаційні та охоронні заходи, розроблені в проекті, дозволяють зберегти екологічну рівновагу в районі розташування об’єкту планової діяльності, знизити до мінімуму вплив негативних факторів, що діють на повітряний простір.

Ступінь екологічного ризику планової діяльності та впливу на умови життєдіяльності людини та природне середовище оцінюється як мінімальне при умові виконання всіх вимог, передбачених проектом.

Котельня не підлягає взяттю на державний облік.

Виробничі відходи (зола), які утворюються в процесі діяльності, планується вивозити на санкціоноване сміттєзвалище згідно укладеного договору.

Шумове навантаження, що створюватиме технологічне обладнання котельні після вводу в експлуатацію, не перевищуватиме допустимих санітарно-гігієнічних нормативів. Впливи ультразвуку, електромагнітних та іонізуючих випромінювань відсутні.

 • Перелік залишкових впливів

       Значення рівня забруднення атмосфери шкідливими речовинами з врахуванням фону не перевищують граничнодопустимих концентрацій прямокутника і становлять: по діоксиду азоту – 0,2163 ГДК, по оксиду вуглецю – 0,0849 ГДК; по пилу неорганічному – 0,1718 ГДК

 • Вжиті заходи інформування громадськості про плановану діяльність, мету і шляхи її здійснення.

Заходом інформування громадськості є оприлюднення «Заяви про наміри» та «Заяви про екологічні наслідки».

 • Зобов’язання замовника щодо здійснення проектних рішень у відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки на всіх етапах будівництва та експлуатації об’єктів проектованої діяльності.

«Замовник» зобов’язується:

 • Суворо контролювати виконання будівельно-монтажних робіт у відповідності з проектом.
 • Проводити експлуатацію котельні у відповідності з проектом та інструкціями по експлуатації обладнання.
 • Забезпечити кваліфікацію обслуговуючого персоналу у відповідності з вимогами штатного розкладу і виробничих інструкцій.
 • Регулярно проводити перевірку знань інструкцій і вимог охорони навколишнього середовища обслуговуючим персоналом.
 • Слідкувати за санітарним і протипожежним станом приміщень та території.
 • Забезпечення отримання необхідних дозвільних документів (лімітів) при необхідності;
 • Дотримання норм і правил охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки в процесі подальшої експлуатації об’єкту;
 • Експлуатацію об’єкта з додержанням принципів добросусідства та вільного доступу громадськості до інформації, пов’язаної з впливом на навколишнє середовище;
 • Забезпечення оплати платежів за забруднення навколишнього природного середовища в об’ємах та в терміни, передбачені чинним законодавством.

Контроль забруднення навколишнього природного середовища буде здійснюватися інструментальними методами силами ліцензованих лабораторій у відповідності з затвердженими методиками з екологічних позицій, рівень впливу об’єкта планованої діяльності на навколишнє середовище визначається, як мінімальний.

--

 

інженер-проектувальник

моб.тел. (098)73-70-067

Максимчук Олександр Анатолійович

Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь