Звіт про результати проведення моніторингу та зовнішньої оцінки якості соціальних послуг наданих громадською організацією «СОЦІАЛ ЦЕНТР»  (надання соціальних послуг) на території Каноницької сільської територіальної громади  у 2021 році

Дата: 06.01.2022 09:54
Кількість переглядів: 1563

 

 

На виконання статті 11 Закону України «Про соціальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 №449 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг», наказу Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 № 904 «Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг», комісією з проведення зовнішньої оцінки якості соціальних послуг (далі – Комісія), утвореною розпорядженням голови Каноницької сільської ради від 15.12.2021 № 240 «Про створення комісії з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг», проведено зовнішню оцінку якості соціальних послуг, які надавалися у 2021 році громадською організацією «СОЦІАЛ ЦЕНТР» (надання соціальних послуг) на території Каноницької сільської територіальної громади.

Метою зовнішньої оцінки є визначення відповідності наданих соціальних послуг державним стандартам та потребам отримувачів, удосконалення організації послуг, що надаються громадською організацією «СОЦІАЛ ЦЕНТР» (надання соціальних послуг) на території Каноницької сільської територіальної громади.

Комісія з проведення зовнішньої оцінки якості соціальних послуг затвердила план та наступні методи проведення оцінки:

• опитування отримувачів соціальних послуг або їх законних представників (анкетування);

• бесіди / співбесіди з персоналом надавача соціальних послуг;

вивчення документації надавача соціальних послуг, іншої документації, у тому числі звернень отримувачів соціальних послуг.

Оцінка якості соціальних послуг визначалася із застосуванням шкали оцінки якісних та кількісних показників якості надання соціальних послуг, а саме:

• адресність та індивідуальний підхід;

• результативність;

• своєчасність;

• доступність та відкритість,

• повага до гідності отримувача соціальної послуги;

• професійність.

Враховуючи надані документи суб’єктом, що здійснює надання соціальних послуг, керуючись пунктом 3.6.2. методичних рекомендацій, наказом Мінсоцполітики від 23.06.2020 року  № 429, рішенням комісії визначено проведення зовнішньої оцінки якості соціальних послуг наданих гроадською організацією «СОЦІАЛ ЦЕНТР» - 015.1 «Догляд вдома. Розпорядженням сільського голови ухвалено план заходів щодо планування та проведення зовнішньої оцінки якості вищезазначених соціальних послуг.

Зовнішня  оцінка якості наданих соціальних послуг проводилася комісією у  період з 17.12.2021 до 31.12.2021 року. 

Громадська організація «СОЦІАЛ ЦЕНТР» відповідно до класифікації видів економічної діяльності надає соціальну допомогу без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів, тобто основним завданням якої є обслуговування людей похилого віку вдома, відповідно до вимог Державного стандарту догляду вдома.

Зміст та обсяг соціальної послуги догляду вдома для кожного отримувача соціальної послуги визначаються індивідуально залежно від ступеня індивідуальної потреби отримувача соціальної послуги та зазначаються в договорі на отримання соціальної послуги догляду вдома. Протягом 2021 року кількість фактичних отримувачів вищезазначеної соціальної послуги – 25 осіб (потенційних отримувачів соціальних послуг – 25 осіб), всі особи на безкоштовному обслуговуванні.

З метою вивчення зворотної думки отримувачів соціальної послуги «Догляд вдома» проведено опитування отримувачів шляхом анкетування та їх аналіз. Метою анкетування було отримання об’єктивної інформації, необхідної для оцінки та поліпшення якості надання соціальної послуги догляду вдома. Проаналізувавши  думку  18 отримувачів  соціальної послуги  «догляд вдома» на запитання  в анкетах, із бесіди з ними можна зробити висновок, що переважна кількість опитаних позитивно оцінює роботу надавачів соціальної послуги, задоволення індивідуальних потреб отримувачів соціальної послуги (отримано 100% відгуків стосовно організації та надання соціальної послуги догляду вдома), дотримання вимог й показників забезпечення якості, встановлених у Державному стандарті догляду вдома.

Соціальні послуги догляд вдома в територіальній громаді надає 2 соціальних робітники, якими проведено самооцінювання, як результат опитування: свою роботу обоє оцінили на «добре». Соціальними робітниками відділення соціальної допомоги вдома у 2021 році  надано 2487  послуг  догляду вдома. 

Відгуки отримувачів соціальної послуги фіксуються у книзі «Скарг, відгуків та пропозицій». За 2021 рік пропозицій та скарг не надходило.

При проведенні зовнішньої оцінки якості надання соціальної послуги догляду вдома застосовувалися показники якості соціальної послуги такі як: адресність та індивідуальний підхід, результативність, своєчасність, доступність та відкритість, повага до гідності отримувача соціальної послуги, професійність.

 

1. Кількісні показники:

 

кількість скарг та результати їх розгляду: скарг на роботу соціального робітника – 0;

частка задоволених звернень про отримання соціальної послуги догляду вдома  – 100%;

 

робітники, які підвищили рівень кваліфікації  - 100%; в 2021 році соціальні робітники пройшли навчання у Рівненському центрі професійно-технічної освіти державної служби зайнятості та отримали посвідчення про професійне навчання, а також займалися самоосвітою, для підвищення своїх професійних навичок.

 

відповідність встановлених показників якості отриманим у ході контролю – у ході контролю було встановлено що  всі показники якості відповідають Державному стандарту догяду вдома та складають 100% від загальної кількості показників.

 

Оцінка кількісного показника «кількість скарг»

Відсотковий еквівалент

Статус

100%

«Добре»

 

Оцінка кількісних показників надання соціальної послуг догляд вдома

Кількісні показники

Відсотковий еквівалент

Статус

частка задоволених звернень про отримання соціальної послуги догляду вдома (% від загальної кількості звернень)

100%

«Добре»

робітники, які підвищили рівень кваліфікації (%)

100%

«Добре»

переодічність(своєчасність)здійснення моніторингу якості надання соціальної послуги догляду вдома

100%

«Добре»

відповідність встановлених показників якості отриманим у ході контролю

100%

«Добре»

 

Згідно шкали оцінки кількісних показників соціальних послуг (100% + 100% + 100% +100% ) /4=100 %  відповідають встановленому рівню - «Добре».

 

2. Якісні показники:

1) Адресність та індивідуальний підхід.

Критерії оцінювання:

наявність визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги - інформація щодо визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги міститься у карті визначення індивідуальних потреб отримувача соціальних послуг і знаходиться в особовій справі отримувача соціальних послуг – 100% ;

наявність індивідуального плану надання соціальної послуги догляду вдома, що відповідає визначеним індивідуальним потребам отримувача соціальної послуги - індивідуальні плани надання соціальної послуги догляду вдома, які ґрунтуються на визначенні індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, складалися й узгоджувалися з кожним отримувачем соціальної послуги. Індивідуальний план складався за формою згідно з додатку 3 Державного стандарту у двох примірниках та підписувався отримувачем соціальної послуги та надавачем соціальної послуги. Один примірник індивідуального плану знаходиться у отримувачів соціальної послуги, другий залишається в особовій справі отримувача соціальної послуги вдома - 100%;

По показнику оцінки «Адресність та індивідуальний підхід» результат становить  100%, тобто отримує статус «Добре».

 

2) Результативність.

Критерії оцінювання:

рівень задоволеності соціальною послугою догляду вдома (за оцінками отримувачів соціальної послуги) - згідно проведеного анкетування та співбесіди 18 отримувачів повністю задоволенні соціальною послугою догляду вдома, шо зазначено в анкетах  – 100%;

проведення опитувань, збору відгуків, реагування на скарги отримувачів соціальної послуги та/або їх законних представників та проведення роботи щодо надання роз’яснень отримувачам соціальної послуги та/або їх законним представникам –   в ході перевірок роботи соціальних робітників,  проводилось опитування отримувачів соціальної послуги догляду вдома щодо якості надання соціальної послуги. За результатами анкетування можна зробити висновок, що всі опитані позитивно оцінють роботу надавачів соціальної послуги, задоволення індивідуальних потреб отримувачів соціальної послуги, дотримання вимог й показників забезпечення якості, встановлених у Державному стандарті догляду вдома - 100%;

проведення моніторингу якості надання соціальної послуги догляду вдома - моніторинг та зовнішня оцінка якості надання соціальної послуги догляд вдома проводилась у 2021 році один раз на рік ;

По показнику оцінки «Результативність» результат становить 100 % , тобто отримує статус «Добре».

 

3) Своєчасність.

Критерії оцінювання:

прийняття рішення щодо надання соціальної послуги догляду вдома, визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, підготовка індивідуального плану надання соціальної послуги догляду вдома у встановлений строк – після прийняття  рішення  про  надання  соціальних послуг головою Каноницької сільської ради  документи громадянина передаються до громадської організації «СОЦІАЛ ЦЕНТР». Після  надходження зазначених документів громадська організація протягом  строку,  визначеного  у  державних стандартах соціальних послуг,   визначає  індивідуальні  потреби  отримувача  соціальної послуги,  встановлює  групу  рухової  активності,  визначає  зміст оціальних  послуг,  уточнює  обсяг,  складає індивідуальний план, приймає рішення про необхідність надання соціальних послуг, про що видається  відповідний  наказ, та укладає з отримувачем соціальної  послуги  договір  про  надання  таких  послуг. Усі етапи роботи виконуються в  встановлений строк згідно п.3 «Загального положення» Постанови КМУ від 29.12.2009 р.     N 1417. Порушень по дотриманню цих вимог не виявлено  – 100%;

підписаний у двосторонньому порядку договір на надання соціальної послуги догляду вдома - з кожним отримувачем соціальної послуги  протягом 5 днів з дня прийняття рішення директором територіального центру про надання соціальної послуги догляду вдома укладається договір про її надання в двух екземплярах. Кожна зі сторін отримує один примірник договору. Порушень по дотриманню цих вимог не виявлено   – 100%;

строки та терміни надання соціальної послуги відповідають зазначеним у договорі - строки та терміни надання соціальної послуги догляду вдома узгоджуються з отримувачем соціальної послуги після проведення комплексного визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги та зазначаються у договорі про надання соціальної послуги догляду вдома. Договір з отримувачами соціальної послуги догляд вдома укладається на один рік, потім лонгується, зміни до договору вносяться шляхом укладання додаткової угоди, засвідченої підписами сторін в двух екземплярах. Надання соціальної послуги догляд вдома відбувається у строки зазначені у договорах, порушень по дотриманню цих вимог  не виявлено – 100%.

По паказнику оцінки  «Своєчасність» результат становить 100% , тобто отримує статус «Добре».

 

4) Доступність та відкритість.

Критерії оцінювання:

наявність приміщень, що відповідають санітарним та протипожежним вимогамГромадська організація знаходиться в центрі селища зі зручним транспортним сполученням. мобілі. Приміщення одноповерхове, легкодоступне для осіб з інвалідністю. В приміщенні розташовані інформаційні стенди. На стендах розміщена інформація для отримувачів соціальних  послуг: про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги, Витяги із Державних стандартів.

В наявності є робоча документація по протипожежній безпеці. Відповідають санітарним та протипожежним вимогам – 100%.

 

Оцінка якісних показників надання соціальної послуги догляд вдома

Показники якості

Оцінка

Результат

Адресність та індивідуальний підхід

100%

«Добре»

Результативність

100%

«Добре»

Своєчасність

100%

«Добре»

Доступність та відкритість

100%

«Добре»

  

Згідно шкали оцінки якісних показників соціальних послуг (100%+100%+100%+100%)/4  =100 %  відповідають встановленому рівню - «Добре».

 

Оцінка якості

соціальної послуги догляд вдома в цілому

Узагальнений статус

Оцінка

Рекомендації по роботі з суб’єктом, що надає соціальну послугу

«Добре»

 100%

Продовжити роботу з суб?єктом

 

Згідно шкали оцінки якісних та кількісних показників соціальних послуг  (100%+100%) /2=100%, узагальнений статус відповідає встановленому рівню - «Добре».           

Незважаючи на узагальнений статус «Добре» відділення соціальної допомоги вдома, рекомендується вжити наступних заходів, спрямованих на вдосконалення процесу обслуговування й підвищення якості соціальної послуги догляд вдома :

1. Продовжити своєчасно, якісно та в повному обсязі надавати соціальну послугу догляду вдома.

2. Згідно з постановою КМУ від 01.06.2020 №449 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг» забезпечити своєчасне проведення внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг, в т.ч. соціальної послуги догляду вдома, у 2022 році.

3. Постійно проводити роз’яснювальну роботу з працівниками щодо дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил запобігання зараженню інфекцією, вживати всі необхідні протиепідемічні заходи під час організації роботи щодо надання соціальної послуги догляду вдома, у зв’язку із запровадженням обмежувальних карантинних заходів на території України, спрямованих на запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом.

4.  Своєчасно аналізувати та переглядати індивідуальні плани надання соціальної послуги догляду вдома.

5. Проводити роботу щодо підвищення рівня кваліфікації працівників громадської організації.

 

 

 

Начальник відділу соціального

забезпечення Каноницької сільської ради                                                    Людмила БЕДИК

 

Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь