Оголошення «Про проведення конкурсу на надання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів у 2021 році»

Дата: 07.07.2021 15:31
Кількість переглядів: 741

Оголошення «Про проведення конкурсу на надання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів у 2021 році»

Замовник соціальних послуг: Каноницька сільська рада

Місце знаходження: 34333, с. Каноничі, вул. Незалежності, 88

Код ЄДРПОУ: 04388248

Конкурс проводиться відповідно до Порядку надання соціальних послуг шляхом соціального замовлення та компенсації надавачам вартості соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 450 та рішення Каноницької сільської ради  від 06 липня 2021 року № 149 “ Про комплексну   цільову  програму надання пільг та соціальних послуг окремим   категоріям населення Каноницької сільської територіальної громади на 2021-2024  роки та Розпорядження Каноницької сільської ради від 07 липня 2021 № 139.

Умови конкурсу:

Конкурс проводиться для залучення недержавних суб’єктів до надання соціальних послуг:

  • Догляд вдома, кількість отримувачів послуг 20 осіб.

Строк надання: серпень-грудень 2021 р

Територія, яка охоплюється наданням соціальних послуг:

Межі Каноницької сільської територіальної громади.

Обсяг, якісні та кількісні характеристики соціальних послуг, що є предметом конкурсу на надання соціальних послуг, додаються Додаток 1.

Обсяг бюджетних коштів:

До фінансування соціальних послуг в межах конкурсу залучаються кошти бюджету Каноницької сільської ради  обсязі 88,2 тис. грн.,  для надання послуги догляд вдома

Вимоги до учасників конкурсу:

До участі в конкурсі запрошуються недержавні суб’єкти, які відповідають вимогам діючого законодавства, мають право надавати соціальні послуги на професійній основі та відповідають критеріям діяльності надавачів соціальних послуг, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03 березня 2020 року № 185.

Порядок та умови подання конкурсної документації

Для участі у конкурсі недержавні суб’єкти, які виявили намір взяти участь у конкурсі, подають КОНКУРСНУ ПРОПОЗИЦІЮ:

–  складеною за формою, що додається (Додаток 2),

–  в трьох примірниках (один оригінал, дві копії),

–  в окремому запечатаному конверті (зразок оформлення конверту –Додаток 3).

Конкурсна пропозиція:

Повний комплект конкурсної документації надсилається в електронному та друкованому вигляді Управлінню у строки, зазначені в оголошенні про проведення конкурсу. Конкурсні пропозиції складаються державною мовою.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу.

Усі документи, що складають друкований варіант конкурсної документації, мають бути пронумеровані та скріплені у папки.

Електронні копії документів, що складають конкурсну документацію, подаються на CD-диску (з розбірливо написаною на ярлику назвою учасника конкурсу) разом із друкованим варіантом конкурсної документації.

Конкурсна документація не повертається учаснику конкурсу.

Конкурсна документація, надіслана факсом або електронною поштою, не розглядатиметься.

Форми документів, заповнені частково або без дотримання вимог, вважаються неприйнятними і до розгляду не допускаються.

 

До конкурсної пропозиції учасники конкурсу додають:

Юридичні особи:

  • копії установчих документів, засвідчені керівником юридичної особи або уповноваженою ним особою;
  • копія, засвідчена керівником юридичної особи або уповноваженою ним особою, податкової декларації з податку на прибуток (для суб’єктів, яких не внесено до Реєстру неприбуткових установ та організацій) за попередній податковий (звітний) рік;
  • звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткових організацій (бюджетних установ) за попередній податковий (звітний) рік (для суб’єктів, яких внесено до Реєстру неприбуткових установ та організацій);

Фізичні особи-підприємці:

  • копії, засвідчені фізичною особою – підприємцем або уповноваженою нею особою, паспорта і податкової декларації про майновий стан і доходи та / або податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця за попередній податковий (звітний) рік.

 

КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН приймання конкурсної документації – 28 липня до 17.00 год. Конкурсна документація подана після закінчення встановленого терміну не розглядатиметься.

Місце та час розкриття конкурсних пропозиція: 29 липня  2021 року о 10.00 год. в приміщенні Каноницької сільської ради  (с. Каноничі, вул. Незалежності, 88 ).

Форму конкурсної пропозиції, вимоги до її оформлення та необхідні консультації можна отримати за адресою: вул. Незалежності, 88, с. Каноничі, щоденно, крім вихідних та святкових днів, з 08:00 до 13:00 год., з 14:00 до 17:00 год.

Контактні особи: Бедик Людмила Мефодіївна, телефон для довідок: 0686259186.

 

Річний план проведення конкурсів соціального замовлення

на 2021 рік

Назва соціальної послуги, соціальне замовлення якої передбачається здійснити

Соціальні групи та/ або окремі категорії осіб, які є потенційними отримувачами соціальних послуг

Орієнтований період проведення конкурсу

Граничний обсяг бюджетних коштів, що залучаються для надання соціальних послуг, тис. грн.

1

Догляд вдома

Особи, які перебувають у складних життєвих обставинах зумовлених похилим віком; інвалідністю; особи з тяжкими формами захворювання, які не здатні до самообслуговування та потребують сторонньої допомоги

липень-серпень 2021 року

88,2

 

 

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Каноницького сільського голови

від  07 липня 2021 № 139

 

Обсяг, якісні та кількісні характеристики соціальних послуг,

що є предметом проведення у 2021 році конкурсу на надання соціальних послуг догляд вдома для осіб які належать до вразливих категорій населення, або перебувають у складних життєвих обставинах  за рахунок бюджетних коштів

у рамках комплексної   цільової програми надання пільг та соціальних послуг окремим  категоріям населення Каноницької сільської територіальної  громади на 2021-2024  роки

 

Замовник:

Каноницька сільська рада

34333, с. Каноничі, вул. Незалежності, 88 

Код ЄДРПОУ: 04388248

Назва конкурсу:

Конкурс на надання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів

Нормативна база

 

  • Закон України «Про соціальні послуги»;
  • Постанова Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 року № 450 «Деякі питання надання соціальних послуг шляхом соціального замовлення»;
  • Постанова Кабінету Міністрів України від 03 березня 2020 року № 185 «Про затвердження критеріїв діяльності надавачів соціальних послуг»;
  • Наказ Міністерства соціальної політики України від 13.11.2013 № 760 «Про затвердження Державного стандарту догляду вдома»;

Визначення потреби

 

Відповідно до наказу Міністерства соціальної політики України від 20.01.2014 року № 28, яким затверджено «Порядок визначення потреб населення адміністративно – територіальної одиниці у соціальних послугах».

Назва комплексу соціальних послуг, що є предметом соціального замовлення (відповідно до наказу Мінсоцполітики від  23.06.2020  № 429)

 

Догляд вдома

 

Зміст та обсяг соціальної послуги

Допомога в самообслуговуванні (дотримання особистої гігієни, рухового режиму, годування), пересуванні в побутових умовах, веденні домашнього господарства (закупівля і доставка продуктів харчування, ліків та інших товарів, приготування їжі, косметичне прибирання житла, оплата комунальних платежів, прання білизни, дрібний ремонт одягу), в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами (виклик лікаря, працівників комунальних служб, транспортних служб тощо); навчання навичкам самообслуговування; допомога в забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними; психологічна підтримка; інформування та представництво інтересів.

 

Соціальні групи (категорії осіб), що є потенційними отримувачами соціальної послуги

Особи, які перебувають у складних життєвих обставинах зумовлених похилим віком; інвалідністю; особи з тяжкими формами захворювання (у тому числі до встановлення інвалідності)

 

Умови надання соціальної послуги та вимоги до якості

     1. Соціальна послуга повинна надаватись отримувачам соціальної послуги з дотриманням державних стандартів соціальних послуг, правових норм і принципів надання соціальних послуг.

     2. Послуга надається за рішенням замовника на підставі його письмової заяви та інших документів, що підтверджують право громадянина на отримання соціальної послуги відповідно до норм та стандартів, встановлених чинним законодавством.

      3. Отримувачі соціальної послуги повинні бути ознайомлені із змістом та обсягом послуг, що їм надаватимуться, умовами та порядком їх надання, а також з правилами поведінки під час отримання соціальних послуг.

      4. Виконавець соціального замовлення повинен укласти з кожним отримувачем соціальної послуги договір про надання соціальних послуг.

      5. Зміст та обсяг соціальних послуг, які надаватимуться отримувачам соціальної послуги, визначаються індивідуально для кожного з них в залежності від стану та потреб.  На кожного отримувача соціальної послуги повинна вестись особова справа.

 

Чисельність (гранична чисельність ) отримувачів соціальної послуги

  1. Догляд вдома  – не менше 20 осіб.

Відбір отримувачів послуг здійснюється виконавцем. З метою уникнення подвійного комплексу соціальних послуг одним і тим особам, соціальні послуги в рамках виконання даного конкурсного завдання не повинні надаватись громадянам, яким надаються такі самі соціальні послуги, зазначені в конкурсному завданні, іншими підприємствами (установами, організаціями).

 

Строк надання соціальної послуги

серпень-грудень 2021 року

 

Територія, яка охоплюється наданням соціальної послуги

межі Каноницької сільської територіальної громади

 

Обсяг бюджетних коштів, що залучаються для надання соціальної послуги

до фінансування соціальних послуг в межах конкурсу залучаються кошти селищного бюджету в обсязі 88,2 тис. гривень, а саме:

ціна за комплекс соціальних послуг повинна включати в себе витрати на оплату праці, витрати на забезпечення працівників інвентарем, витрат щодо сплати податків та інших платежів, пов’язаних з виконанням умов договору.

 

 

Голова сільської ради                                                                                                                            Віктор СЕМЧУК

 

Додаток 2                                   

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням Каноницької сільської ради

від  07 липня 2021 №139

 

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ

до проведення у 2021 році конкурсу на надання соціальних послуг догляд вдома для осіб які належать до вразливих категорій населення, або перебувають у складних життєвих обставинах за рахунок бюджетних коштів у рамках Комплексної цільової Програми надання пільг та соціальних послуг

окремим категоріям населення Каноницької сільської територіальної  громади на 2021-2024  роки

Замовник соціальних послуг:

Каноницька сільська рада

34333, с. Каноничі, вул. Незалежності, 88 

Код ЄДРПОУ: 04388248

Назва конкурсу

Конкурс на надання соціальних послуг догляд вдома для осіб які належать до вразливих категорій населення, або перебувають у складних життєвих обставинах за рахунок бюджетних коштів у рамках комплексної   цільової програми надання пільг та соціальних послуг окремим  категоріям населення Каноницької сільської+ територіальної  громади на 2021-2025  роки

 

Назва комплексу соціальних послуг, що є предметом соціального замовлення (відповідно до наказу Мінсоцполітики від 23.06.2020№4299)

Догляд вдома

Соціальні групи (категорії осіб), яким надається соціальна послуга

Особи, які перебувають у складних життєвих обставинах зумовлених похилим віком; інвалідністю; особи з тяжкими формами захворювання (у тому числі до встановлення інвалідності)

І. Відомості про суб’єкта

1. Загальна інформація

Повне та скорочене  найменування (вказується згідно з установчими документами):

 

Організаційно-правова форма:

 

Орган та дата державної реєстрації:

 

Мета та основні напрямки діяльності (вказується згідно з установчими документами )

 

 

Код ЄДРПОУ:

 

Податковий статус[1]:

 

Місцезнаходження (вказується згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців)

 

Фактична адреса:

 

Контактні телефон, факс, адреса електронної пошти:

 

Керівник (прізвище, ім’я та по батькові, посада):

 

Бухгалтер (прізвище, ім’я по батькові, контактні телефон, факс, адреса електронної пошти)

 

Особа, уповноважена для виконання соціального замовлення (прізвище, ім’я по батькові, місце роботи, посада, контактні телефон, факс, адреса електронної пошти)2

 

Банківські реквізити (№ поточного рахунку, назва установи банку, МФО):

 

1 Прибуткова чи неприбуткова організація (неприбуткова організація вказує  дату і номер рішення про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій, структуру ознаки неприбутковості), статус платника ПДВ, платника єдиного податку.

2 Якщо суб’єктом для подання та підписання  документів на конкурс буде призначено уповноважену особу, необхідно разом із конкурсною документацією подати довіреність, яка засвідчує повноваження цієї особи.

 

2. Інформація про попередній досвід у сфері надання соціальних послуг

Попередні договори про залучення бюджетних коштів до надання соціальних послуг (у разі виконання кількох замовлень додається необхідна кількість рядків)

Замовник соціальних послуг:

 

Строк надання соціальних послуг (вказується місяць, рік початку та закінчення строку):

 

Отримувачі соціальних послуг  та їх фактична кількість (вказуються соціальні групи, окремі категорії осіб та фактична кількість кожної соціальної групи):

 

Сума договору, грн.:

 

Попередні проекти щодо надання соціальних послуг (у разі виконання кількох проектів додається необхідна кількість рядків)

Джерело фінансування3:

 

Строк виконання проекту (вказується місяць, рік початку та закінчення строку):

 

Мета і завдання проекту:

 

Отримувачі соціальних послуг  та їх фактична кількість (вказуються соціальні групи, окремі категорії осіб та фактична кількість кожної соціальної групи):

 

Сума фінансування, грн:

 

3Бюджетні кошти, кошти проекту (програми) міжнародної технічної допомоги, кошти благодійної/безповоротної фінансової допомоги (зазначається найменування донора)

Суб’єкт:

 

(повнe найменування юридичної особи/прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи-підприємця)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(керівник або уповноважена особа)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали)

 

 

“___” ___________ 20__ р.

 

 

 

 

(дата подання пропозиції)

 

 


ІІ. Концепція виконання соціального замовлення

1.Характеристика, чисельність та критерії відбору отримувачів соціальної послуги

Запланована чисельність отримувачів соціальної послуги:

 

Соціально-демографічні характеристики отримувачів соціальної послуги:

 

Критерії та методологія пошуку та відбору отримувачів соціальної послуги:

 

Критерії визначення нужденності отримувачів соціальної послуги, які застосовуватимуться при надання соціальних послуг: 

 

2. Загальні підходи до організації та надання соціальних послуг

Зміст, умови та порядок надання соціальних послуг (в т.ч. алгоритм, методики надання соціальної послуги, порядок прийняття рішення про надання соціальної послуги тощо):

 

Опис основних заходів для виконання соціального замовлення:

 

Тривалість та періодичність надання соціальної послуги одному отримувачу соціальної послуги (кількість робочих годин в тиждень/день; загальна кількість днів надання соціальної послуги):

 

3. Очікувані результати виконання соціального замовлення

Короткострокові кількісні та якісні результати:

 

Довгострокові кількісні та якісні результати:

 

4. Моніторинг та оцінювання виконання соціального замовлення

Критерії та методи проведення моніторингу та оцінювання:

 

ПІБ та посади осіб, які здійснюватимуть моніторинг та оцінювання (можуть бути як працівники суб’єкта, так і зовнішні експерти, представники партнерських організацій та ін.)

 

5. Ризики

Фактори, які можуть завадити або негативно вплинути на хід виконання соціального замовлення

 

Яким чином ці фактори будуть мінімізовані:

 

6. Розповсюдження результатів

Способи розповсюдження інформації про виконання соціального замовлення, способи залучення ЗМІ, органів влади, партнерів та інших аудиторій до процесу його виконання та результатів:

 

Суб’єкт:

 

(повне найменування юридичної особи)

 

 

 

 

 

(керівник або уповноважена особа)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали)

 

 

“___” ___________ 20__ р.

 

 

 

 

(дата подання пропозиції)

 

 

 

 

ІІІ. Відомості про персонал суб’єкта4

 

1. Адміністративний та управлінський персонал

Прізвище, ім’я та по батькові

Посада  (функція)

Освіта5

Спеціальне навчання6

Попередній досвід роботи7

Функції в межах соціального замовлення

1.1.

Управлінський персонал

1.1.1.

 

 

 

 

 

 

1.1.2.

 

 

 

 

 

 

1.2.

Фінансово-господарські працівники

1.2.1.

 

 

 

 

 

 

1.2.2.

 

 

 

 

 

 

1.2.3.

 

 

 

 

 

 

1.3.

Інший адміністративний персонал

1.3.1.

 

 

 

 

 

 

1.3.2.

 

 

 

 

 

 

1.3.3.

 

 

 

 

 

 

 

2. Основний персонал8

Прізвище, ім’я та по батькові

Посада (функція)

Категорія9

Освіта

Спеціальне навчання

Попередній досвід роботи

Функції в межах соціального замовлення

2.1.

Соціальні працівники та робітники

2.1.1.

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3.

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

Медичний персонал

2.2.1.

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3.

 

 

 

 

 

 

 

2.3.

Педагогічний персонал

2.3.1.

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3.

 

 

 

 

 

 

 

2.4.

Інший основний персонал

2.4.1.

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2.

 

 

 

 

 

 

 

2.4.3.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Допоміжний персонал10

Прізвище, ім’я та по батькові

Посада (функція)

Категорія

Освіта

Спеціальне навчання

Попередній досвід роботи

Функції в межах соціального замовлення

3.1.1.

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3.

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4.

 

 

 

 

 

 

 

3.1.5.

 

 

 

 

 

 

 

4. Вказуються працівники суб’єкта та особи, залучені на підставі цивільно-правових договорів (крім залучених фізичних осіб-підприємців);

5. Середня, професійно-технічна, вища освіта тощо; кваліфікація та кваліфікаційний рівень (молодший спеціаліст, спеціаліст, бакалавр, магістр) згідно з дипломом (документом про освіту); науковий ступінь тощо, спеціальність.

6. Вказуються курси підвищення кваліфікації, спеціалізовані та інші тренінги, які прийшов працівник за напрямками (темами), що пов’язані з предметом конкурсу.

7. Вказується досвід роботи на підприємствах, в установах та організаціях за напрямками (в проектах), що пов’язані з предметом конкурсу.

8. Соціальні, медичні, педагогічні працівники, соціальні робітники та інший персонал суб’єкта, що безпосередньо здійснює надання соціальних послуг.

9.Головний або молодший спеціаліст, старша медична сестра тощо.

10. Працівники суб’єкта, які безпосередньо залучені до надання соціальних послуг та здійснюють допоміжні та обслуговуючі функції щодо основного персоналу.

 

Суб’єкт:

 

(повнe найменування юридичної особи/прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи-підприємця)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(керівник або уповноважена особа)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали)

 

 

“___” ___________ 20__ р.

 

 

 

 

(дата подання пропозиції)

 

 

 

 

ІV. Відомості про матеріально-технічну базу суб'єкта

1. Відокремлені приміщення, будівлі та споруди

Найменування, тип11

Адреса

Право, на якому належить майно12

Функціональне призначення

Основні характеристики13

Стан14

Примітки

1.1.

Приміщення, будівлі та споруди спеціального призначення15

1.1.1.

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2.

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

Інші приміщення, будівлі та споруди16

1.2.1.

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.

 

 

 

 

 

 

 

2. Транспортні засоби

Найменування, вид

Марка

Рік випуску

Право, на якому належить транспортний засіб

Основні характеристики17

Стан18

Примітки

2.1.

Спеціальні транспортні засоби19

2.1.1.

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

Транспортні засоби загального призначення

2.2.1.

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.

 

 

 

 

 

 

 

11Відокремлене приміщення, будівля (будинок),споруда тощо.

12 Право власності, оренда, лізинг, користування (позичка) тошо (якщо майно належить не на праві власності, також вказується дата закінчення строку користування).

13В т.ч. загальна та корисна площа, поділ приміщень на основі та підсобні тощо.

14Фізичний та санітарний стан приміщень (відмінний, добрий, задовільний, рівень зношеності тощо).

15 Приміщення, будівлі, споруди, спеціально пристосовані (обладнані) для надання соціальних послуг.

16 Приміщення, будівлі, споруди загальногосподарського призначення, офісні приміщення тощо.

17 Технічні та експлуатаційні характеристики, інші суттєві особливості.

18 Фізичний та технічний стан (відмінний, добрий, задовільний, справність, рівень зношеності тощо).

19 Транспортні засоби, пристосовані для перевезення осіб з числа маломобільних груп (осіб з особливими потребами) тощо.

3. Прилади, засоби та інвентар, призначені для надання соціальних послуг

Найменування, категорія

Право, на якому належить майно

Призначення

Основні характеристики20

Стан21

Примітки

3.1.

Спеціальне обладання та інструменти22

3.1.1.

 

 

 

 

 

 

3.1.2.

 

 

 

 

 

 

3.1.3.

 

 

 

 

 

 

3.2.

Інші спеціальні засоби та інвентар

3.2.1.

 

 

 

 

 

 

3.2.2.

 

 

 

 

 

 

3.2.3.

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

4. Прилади, засоби та інвентар загальновиробничого призначення

Найменування, категорія

Основні характеристики

Стан

Примітки

4.1.

Комп’ютерне обладнання

4.1.1.

 

 

 

 

4.1.2.

 

 

 

 

4.1.3.

 

 

 

 

4.2.

Інші прилади, засоби та інвентар

4.2.1.

 

 

 

 

4.2.2.

 

 

 

 

4.2.3.

 

 

 

 

20Вид, технічні й експлуатаційні характеристики, інші суттєві особливості обладнання.

21Фізичний та технічний стан (відмінний, добрий, задовільний, справність, рівень зношеності тощо).

22Обладання, прилади та інструменти, спеціально призначені для надання соціальних послуг.

 

Суб’єкт:

 

(повнe найменування юридичної особи/прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи-підприємця)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(керівник або уповноважена особа)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали)

 

 

“___” ___________ 20__ р.

 

 

 

 

(дата подання пропозиції)

 

 

 

V. Кошторис

фінансування соціальних послуг

за рахунок бюджетних коштів23

 

Соціальні групи (категорії осіб), яким надається соціальна послуга:

 

 

1. Прямі витрати

1.1. Заробітна плата та єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

Посада

Оклад на місяць, грн.

Навантаження працівника, %24

Кількість місяців в межах замовлення, місяців

Cума, грн.

 Основний персонал25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Допоміжний персонал26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування ____:

 

Всього:

 

 

1.2. Придбання товарів, робіт та послуг

Стаття витрат

Вартість одиниці, грн.

Одиниця виміру

Кількість одиниць

Сума, грн.

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медикаменти та перев’язочні матеріали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продукти харчування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Супутні роботи та послуги[2]7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші витрати на придбання товарів, робіт та послуг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього:

 

1.3. Інші прямі витрати

Стаття витрат

Вартість одиниці, грн.

Одиниця виміру

Кількість одиниць

Сума, грн.

Транспортні витрати28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ремонт та обслуговування спеціального обладання та інших спеціальних засобів29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього:

 

23 Кошторис розраховується окремо по кожній з соціальних груп.

24Частка робочого часу, на яку задіяний працівник на роботі.

25 Соціальні, медичні, педагогічні працівники, соціальні робітники та інший персонал, що безпосередньо здійснює надання соціальних послуг.

26 Працівники, безпосередньо залучені до надання соціальних послуг, які здійснюють допоміжні та обслуговуючі функції щодо основного персоналу.

27 Роботи та послуги, безпосередньо пов’язані з наданням соціальних послуг.

28 Витрати на залучення транспортних послуг, які є складовою соціальної послуги або без яких надання соціальних послуг є неможливим.

29 Обладнання, яке безпосередньо використовується для надання соціальних послуг.

 

2. Непрямі витрати

2.1. Заробітна плата  та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 

Штатна посада

Оклад на місяць, грн.

Навантаження працівника, %30

Кількість місяців в межах замовлення, місяців

Cума, грн.

Адміністративний та управлінський персонал31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Господарський та обслуговуючий персонал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування ____:

 

Всього:

 

30 Частка робочого часу, на яку задіяний працівник на роботі.

31 Працівники адміністрації, бухгалтерії та планово - фінансового відділу, інженерно-технічні працівники тощо.

2.2. Придбання товарів, робіт та послуг

Стаття витрат

Вартість одиниці, грн.

Одиниця виміру

Кількість одиниць

Сума, грн.

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар на загальновиробничі i адміністративні потреби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роботи та послуги на загальновиробничі і адміністративні потреби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші витрати на придбання товарів, робіт і послуг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього:

 

 

2.3. Інші непрямі витрати

Стаття витрат

Вартість одиниці, грн.

Одиниця виміру

Кількість одиниць

Сума, грн.

Оренда та обслуговування приміщень, будівель та споруд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати на комунальні послуги та енергоносії

Оплата теплопостачання

 

 

 

 

Оплата водопостачання та водовідведення

 

 

 

 

Оплата електроенергії

 

 

 

 

Вивезення сміття

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати на зв’язок (в т. ч. пошта, телефон, Інтернет)

Абонплата за телефони

 

 

 

 

Вартість місцевих розмов

 

 

 

 

Інтернет зв’язок

 

 

 

 

Інші витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього:

 

 

3. Вартість людино-години

3.1. Розрахунок коефіцієнту розподілу непрямих витрат

Категорія витрат

Cума, грн.

Заробітна плата та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування основного і допоміжного персоналу, що залучається в до надання соціальних послуг в межах виконання соціального замовлення

 

Заробітна плата та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування всього основного і допоміжного персоналу, який здійснює надання соціальних послуг за різними договорами та проектами суб’єкта

 

Коефіцієнт розподілу непрямих витрат32:

 

3.2. Розрахунок вартості людино-години

Категорія витрат

Сума по категорії, грн.

Коефіцієнт розподілу непрямих витрати, %

Вартість категорії, грн.

Вартість на людино-годину, грн. 33

Примі витрати

Заробітна плата та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

 

-

 

 

Придбання товарів, робіт та послуг

 

-

 

 

Інші прямі витрати

 

-

 

 

Всього прямих витрат:

 

 

 

Непрямі витрати

Заробітна плата та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 

 

 

 

 

Придбання товарів, робіт та послуг

 

 

 

 

Інші непрямі витрати

 

 

 

 

Всього непрямих витрат:

 

 

 

Разом:

 

4. Розрахунок вартості надання соціальної послуги

Категорії отримувачів

Вартість на людино-годину, грн.

Кількість людино-го                                                                            дин на особу, год.

Кількість отримувачів соціальної послуги, осіб

Сума, грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

32 Розраховується шляхом ділення заробітної плати основного і допоміжного персоналу, залученого в межах замовлення, на заробітну плату всього основного і допоміжного персоналу, який здійснює надання соціальних послуг за різними договорами і проектами суб’єкта.

33 Розраховується виходячи з вартості відповідної категорії, помноженої на коефіцієнт розподілу непрямих витрат, що ділиться на кількість робочих днів у місяці та нормативну кількість робочих годин на день.

Суб’єкт:

 

(повнe найменування юридичної особи/прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи-підприємця)

(керівник або уповноважена особа)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали)

 

 

“___” ___________ 20__ р. (дата подання пропозиції)

 

 

 

 

Сільський голова: _______________                Віктор СЕМЧУК

 

 

Додаток 3

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Каноницького сільського голови

від  07 липня 2021 № 139

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ КОНВЕРТУ

 

Реєстраційний №______________     Не відкривати до 10 год. 00 хв. 29 липня 2021р.

 

Найменування учасника:

Код ЄДРПОУ:

Адреса (місцезнаходження):

Телефон, факс, е-mail:

 

                                                            КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ

до проведення у 2021 році конкурсу на надання соціальних послуг догляд вдома для осіб які належать до вразливих категорій населення, або перебувають у складних життєвих обставинах  за рахунок бюджетних коштів

у рамках комплексної   цільової програми надання пільг та соціальних послуг окремим  категоріям населення Каноницької сільської територіальної  громади на 2021-2024  роки

 

                                

                                                                                 Каноницька сільська рада

34333, с.  Каноничі, вул. Незалежності, 88 

Код ЄДРПОУ: 04388248

 

УВАГА!!! Конверт повинен бути заклеєний та опечатаний відбитком печатки учасника конкурсу в місцях склеювання.

УВАГА! кожна сторінка аркуша конкурсної пропозиції Учасника конкурсу повинна бути пронумерована, містити підпис уповноваженої посадової особи Учасника та відбитку печатки Учасника*.

       Зворотна сторінка аркуша нумерується, маркується шляхом напису на весь аркуш великої “z” (у разі якщо вона порожня), підписується уповноваженою посадовою особою Учасника та містить відбиток печатки Учасника*.

       Усі копії документів повинні бути завірені відповідно до вимог чинного законодавства та конкурсної документації, а саме: містити напис – «Згідно з оригіналом» або «Копія вірна», підпис уповноваженої особи, дату, коли копія була завірена, та містити відбиток печатки Учасника*.

      Прошита пропозиція конкурсних торгів повинна бути склеєна на звороті останнього аркушу, зазначивши кількість прошитих сторінок, та скріплена підписом уповноваженої особи учасника та печаткою Учасника*

 

 

Голова сільської ради                       _______________                  Віктор СЕМЧУК

 

 

Фото без опису

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь